HOTĂRÎRE Nr. 570 din 22 octombrie 1993pentru aprobarea Protocolului celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-israeliene de cooperare economică şi comercială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 1 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul celei de a XII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-israeliene de cooperare economică şi comercială, semnat la Bucureşti la 20 iulie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- Ministrul comerţului,Cristian Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de stat-------------