DECLARAŢIE DE INTENŢIE*) din 18 aprilie 2002pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicaţii între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei din România şi Departamentul pentru Comerţ al Statelor Unite ale Americii, Administraţia Comerţului Internaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 mai 2002    Notă *) Traducere.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei (M.C.T.I.) din România şi Administraţia Comerţului Internaţional (A.C.I.) din cadrul Departamentului pentru Comerţ al Statelor Unite ale Americii,recunoscând faptul ca o cooperare economică şi tehnica între România şi Statele Unite ale Americii este în beneficiul cetăţenilor lor,recunoscând faptul ca o asemenea cooperare promovează comerţul şi investiţiile internaţionale deschise de natura sa întărească economiile celor două tari,recunoscând faptul ca tehnologiile de comunicaţii suferă modificări într-un ritm accelerat şi ca o cooperare în vederea promovării standardelor şi procedurilor general acceptate intaresc pieţele,au ajuns la următoarea înţelegere care să servească orientarii generale în cadrul cooperării lor:  +  Articolul 1M.C.T.I. şi A.C.I. intenţionează: a) sa coopereze între ele pentru a promova nivelul de înţelegere a gradului de dezvoltare a telecomunicatiilor atins de fiecare, cum ar fi tehnologia comunicaţiilor fără fir; b) sa faciliteze accesul la organizaţiile lor naţionale pentru promovarea reciproc avantajoasă a punctelor de vedere în plan tehnic şi administrativ asupra standardelor şi reglementărilor aplicabile accesului la comerţul şi la pieţele internaţionale în cazul tehnologiilor de comunicaţii fără fir; c) sa dezvolte programe comerciale bilaterale pentru a sprijini şi facilita investiţiile şi comerţul deschis între societăţile comerciale din România şi Statele Unite ale Americii şi în domeniul telecomunicatiilor; d) sa promoveze măsuri care au ca obiectiv îndepărtarea barierelor tehnice în comerţul reciproc.  +  Articolul 2În acest scop cooperarea poate lua forma următoarelor măsuri: a) schimbul de informaţii privitoare la standardele de comunicaţii fără fir şi procedurile de evaluare aferente, condiţii de acces la piaţa, iniţiative administrative guvernamentale şi probleme de implementare; b) organizarea unor vizite cu caracter tehnic ale experţilor din sectorul privat şi de stat şi consultaţii privind tehnologiile fără fir actuale şi viitoare şi implementarea acestora; c) promovarea contactelor între agenţiile şi ministerele care răspund de aceasta problema, precum şi a contactelor cu sectoarele private respective; d) promovarea oportunitatilor de comerţ şi investiţii deschise prin intermediul organizării de conferinţe, seminarii şi ateliere.  +  Articolul 31. Activităţile de cooperare prevăzute în prezenta declaraţie de intenţie sunt condiţionate de disponibilitatea fondurilor corespunzătoare şi de legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul fiecărei părţi.2. A.C.I. are autoritatea de a încheia prezenta declaraţie de intenţie în conformitate cu prevederile Actului privind schimbul educaţional şi cultural reciproc [22 U.S.C. 2455 (f)].3. M.C.T.I. şi A.C.I. intenţionează sa elaboreze un program de cooperare acceptat de comun acord înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic.  +  Articolul 4Prezenta declaraţie de intenţie va intra în vigoare la semnarea sa de către M.C.T.I. şi A.C.I. şi va rămâne în vigoare pe o perioadă de 2 ani. Declaraţia de intenţie poate fi modificată sau reînnoită pe baza consimţământului scris al M.C.T.I. şi A.C.I.Pentru Ministerul Comunicaţiilorşi Tehnologiei Informatiei din România,Dan Nica,ministruPentru Departamentul pentru Comerţ alStatelor Unite ale Americii,Administraţia Comerţului Internaţional,William H. Lash, III,secretar asistent pentru accesul şi respectareaprevederilor pieţei-------------