HOTĂRÎREA nr. 538 din 8 octombrie 1993pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1323/1990 în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societăţile comerciale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte: Hotărârea Guvernului nr. 1323/1990 în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societăţile comerciale se completează cu următoarele:"- activităţi de pilotaj pe sectorul maritim al Dunării de Jos." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------