HOTĂRÎREA nr. 537 din 8 octombrie 1993pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 436/1993 privind asigurarea creditelor cu dobinda redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte: Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 436/1993 privind asigurarea creditelor cu dobinda redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Producătorii agricoli - persoane juridice -, asociaţiile agricole familiale şi producătorii agricoli individuali vor angaja creditele prevăzute la art. 1 şi 2, de la unităţile teritoriale ale băncilor comerciale, prin Regia Autonomă "Romcereal", Societatea Comercială "Semrom" - S.A., Societatea Comercială "Unisem" - S.A. şi societăţile comerciale pentru producerea de nutreturi combinate, pe bază de contracte economice." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Oancea-----------