ORDIN nr. 517 din 8 octombrie 1993
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 15 octombrie 1993    Având în vedere prevederile pct. 15 din Normele privind organizarea şi funcţionarea pieţei valutare bancare (anexa nr. 3 la Regulamentul nr. V/3616/2/1992 privind efectuarea operaţiunilor valutare), emise de Banca Naţionala a României,în temeiul prerogativelor conferite prin Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 octombrie 1993, Comisia de licitaţii valutare, însărcinată cu organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de licitaţii valutare în Banca Naţionala a României, instituită prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 257 din 5 iunie 1992, cu modificările ulterioare, va avea următoarea componenta:Preşedinte: George Mucibabici - director, Direcţia credit şioperaţiuni de piaţa (D.C.O.P.)Inlocuitori: Maria Constantinescu - director adjunct, D.C.O.P.Adrian Grigoriu - şef serviciu administrarea rezervelor internaţionale (S.A.R.I.)Secretar: Gheorghe Danielopolu - consilier bancar, D.C.O.PÎnlocuitor: Simona Serbanescu - şef birou Back-Office, S.A.R.I.Cotator: Enache Jiru - şef birou arbitraj, S.A.R.I.Înlocuitor: Adrian Radu - analist, S.A.R.I.Membru: Stere Paris - economist, Serviciul de relaţii cuTrezoreriaÎnlocuitor: Magdalena Manea - arbitragist, S.A.R.I.Membru: Daniel Barbulescu - economist, Oficiul de control al devizelor (O.C.D.)Înlocuitor: Irina Simion - economist, O.C.D.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu----------