ORDIN nr. 855 din 23 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 855 din 23 noiembrie 2001
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 98 din 4 martie 2002
  • COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Nr. 90 din 14 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 25 aprilie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 15 alin. (9) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,vazand Referatul comun de aprobare nr. 41.930 al Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, nr. 121.099 al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi nr. 35.370 al Direcţiei politici, strategii, reglementări şi supraveghere aplicaţii surse cu radiatii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Direcţia generală de sănătate publică şi prin Inspecţia Sanitară de Stat, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, şi Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării lui.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro  +  AnexăNORMA 23/11/2001