HOTĂRÎRE Nr. 507 din 23 septembrie 1993 *** Republicatăprivind asigurarea pazei şi apărării cu efective militare la unele obiective feroviare, rutiere şi de navigaţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 9 noiembrie 1995  Republicată în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 854 din 23 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 1 noiembrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 507 din 23 septembrie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 13 octombrie 1993.  +  Articolul 1Paza şi apărarea obiectivelor feroviare, rutiere şi de navigaţie, din coordonarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se executa cu plata de către efective ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne vor stabili, prin convenţie, condiţiile în care se asigura paza, apărarea şi intervenţia la obiectivele prevăzute în prezenta hotărâre. În funcţie de condiţiile noi ce vor aparea, Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne, de comun acord, vor putea stabili asigurarea pazei militare şi pentru alte obiective decît cele prevăzute în anexa.  +  Articolul 3Beneficiarii prestaţiilor de paza şi apărare vor prevedea în bugetul lor de venituri şi cheltuieli sumele necesare pentru plata acestor activităţi şi le vor utiliza potrivit prevederilor contractelor pe care le vor încheia cu unităţile militare care asigura paza.  +  Articolul 4Efectivele Ministerului Apărării Naţionale, angajate sub diferite forme în îndeplinirea misiunii prevăzute la art. 1, se trec la Ministerul de Interne cu materialele şi dotările specific militare folosite în îndeplinirea misiunii, pe baza protocolului încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne.În mod corespunzător, efectivele Ministerului de Interne se majorează cu numărul de militari preluati potrivit protocolului prevăzut la alin. 1.  +  Articolul 5Orice dispoziţii legale, contrare prevederilor prezentei hotărâri, se abroga.  +  Anexa TABEL cu obiectivele la care se asigura paza militară
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiUnitatea beneficiară a pazei
    1.Podurile de cale ferată de la Cernavodă şi BorceaRegia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române"
    2.Lucrările de artă din sectorul staţia Grădiniţa şi Halta Silhoasa (7 tuneluri şi 7 viaducte)
    3.Lucrările de artă din sectorul Predeal-Timiş (2 tuneluri)
    4.Podul rutier peste fluviul Dunărea de la Giurgeni-Vadu OiiRegia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
    5.Ecluzele Agigea, Năvodari şi Cernavodă de pe Canalul Dunăre-Marea NeagrăRegia Autonomă "Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa".
  ----------------