HOTĂRÂRE nr. 335 din 4 aprilie 2002privind unele măsuri de implementare în România a programului "Steagul Albastru - Blue Flag"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea Comitetului Naţional "Steagul Albastru - Blue Flag" în vederea implementarii în România a programului "Steagul Albastru - Blue Flag", coordonat de Fundaţia de Educaţie pentru Mediu, cu sediul în Marea Britanie.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Turismului, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Prefectura Constanta şi primării localităţilor riverane Marii Negre îşi vor delega reprezentanţi în Comitetul Naţional "Steagul Albastru - Blue Flag" alături de reprezentanţii Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, ai asociaţiilor profesionale şi patronale din turism, precum şi ai agenţilor economici din turism. (2) Ministerul Turismului împreună cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului asigura coordonarea activităţii autorităţilor publice, prevăzute la alin. (1), în Comitetul Naţional "Steagul Albastru - Blue Flag".  +  Articolul 3Autorităţile publice reprezentate în Comitetul Naţional "Steagul Albastru - Blue Flag" au următoarele atribuţii: a) sprijină elaborarea studiilor de fezabilitate pentru programul-pilot şi pentru extinderile după faza-pilot; b) organizează efectuarea determinarilor caracteristicilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei pentru plajele eligibile, în condiţiile şi cu frecventa cerute de programul "Steagul Albastru - Blue Flag"; c) propun măsuri şi sprijină acţiunile de aducere a apei de imbaiat la parametrii de calitate stabiliţi prin Directiva europeană privind calitatea apei de imbaiere; d) sprijină echiparea plajelor în conformitate cu cerinţele programului "Steagul Albastru - Blue Flag"; e) sprijină elaborarea şi realizarea programului de formare şi educaţie privind mediul, conform cerinţelor programului "Steagul Albastru - Blue Flag"; f) participa la constituirea şi activitatea Juriului naţional de evaluare a îndeplinirii criteriilor programului "Steagul Albastru - Blue Flag".  +  Articolul 4 (1) Ministerul Turismului asigura prin programele anuale de promovare şi dezvoltare a produselor turistice resursele necesare elaborării studiilor şi proiectelor aferente implementarii programului "Steagul Albastru - Blue Flag" în România, în condiţiile legii. (2) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului asigura resursele necesare monitorizarii calităţii apei marii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul turismului,Alin Burcea,secretar de statp. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------