DECRET nr. 285 din 12 aprilie 2002privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Mare Cruce
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 99 din Constituţia României, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I şi ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,la propunerea primului-ministru al Guvernului României,pentru contribuţia de excepţie la promovarea şi dezvoltarea relaţiilor în plan politic, economic şi cultural între România şi Republica Italiana, pentru sprijinul nemijlocit şi constant pe care Italia îl acorda României în eforturile sale de integrare în structurile europene şi euroatlantice,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Silvio Berlusconi, preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASE--------