HOTĂRÎREA nr. 436 din 3 septembrie 1993privind asigurarea creditelor cu dobinda redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 8 septembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Băncile comerciale vor acorda credite pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993, în limita sumei de 255 miliarde lei, cu o dobinda de 30% pe an până la 31 decembrie 1993, producătorilor agricoli care contractează livrarea produselor la fondul de consum, furaje şi seminţe cu Regia Autonomă "Romcereal", Societatea Comercială "Semrom" - S.A., Societatea Comercială "Unisem" - S.A., societăţile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate şi pentru realizarea necesarului propriu de consum, seminţe şi furaje al societăţilor agricole şi comerciale.  +  Articolul 2Creditele prevăzute la art. 1 se vor asigura de liniile de finanţare în suma de 170 miliarde lei, acordate de Banca Naţionala a României cu dobinda de 13% Băncii Agricole - S.A. şi altor bănci comerciale pentru lucrările agricole, în baza Hotărârii Guvernului nr. 440/1992 şi Hotărârii Guvernului nr. 85/1993, pe măsura recuperării lor şi din liniile de finanţare puse la dispoziţie de Banca Naţionala a României, în suma de 85 miliarde lei, cu dobinda de referinţa de 70% pe an. Liniile de finanţare sunt acordate pe bază de convenţii între Banca Naţionala a României şi băncile comerciale.  +  Articolul 3Producătorii agricoli cu personalitate juridică vor angaja direct creditele de la unităţile teritoriale ale băncilor comerciale, iar producătorii agricoli individuali şi asociaţiile familiale vor angaja creditele prin Regia Autonomă "Romcereal", Societatea Comercială "Semrom" - S.A., Societatea Comercială "Unisem" - S.A. şi societăţile comerciale pentru producerea de nutreturi combinate, pe bază de contracte economice.  +  Articolul 4Banca Naţionala a României, Banca Agricolă - S.A. şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei vor elabora în termen de 10 zile norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Oancea---------