LEGE nr. 156 din 8 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiza tehnica judiciară și extrajudiciara
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 aprilie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiza tehnica judiciară și extrajudiciara, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU