HOTĂRÂREA nr. 350 din 21 iulie 1993privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 5 august 1993  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Activitatea de pregătire, antrenare, perfecționare a pregătirii și de brevetare a scafandrilor, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare a țării și pentru alte nevoi se realizează de Ministerul Apărării Naționale prin Centrul de scafandri - cu sediul în garnizoana Constanța.  +  Articolul 2Centrul de scafandri funcționează ca unitate militară bugetară și ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare și inspectare a activităților subacvatice cu scafandri.  +  Articolul 3Centrul de scafandri desfășoară următoarele activități:a) pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor, formarea și atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundarilor și lucrărilor în imersiune;b) formarea și atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei Ministerului Sănătății;c) cercetarea științifică, de inginerie tehnologică și medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice și perfecționarea procedeelor de scufundare și de lucru sub apa;d) verificarea periodică a scafandrilor brevetati în vederea reconfirmarii aptitudinilor, deprinderilor și cunoștințelor;e) executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni.  +  Articolul 3^1Finanțarea Centrului de scafandri se asigură din alocații de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare, în condițiile legii.Pentru beneficiarii din afară Ministerului Apărării Naționale Centrul de scafandri execută lucrările prevăzute la art. 3, pe bază de contracte încheiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 27-07-1999, Actul a fost completat de HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 27 iulie 1999 )  +  Articolul 4Drepturile personalului Centrului de scafandri sunt cele stabilite de reglementările legale în vigoare.Normele privind pregătirea, clasificarea scafandrilor, organizarea și conducerea activității de scufundare, autorizarea și inspectarea activității specifice și protecția muncii se vor stabili de către Ministerul Apărării Naționale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  general-locotenent Niculae Spiroiu
  -------------