HOTĂRÂRE nr. 181 din 28 februarie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale(actualizata până la data de 30 decembrie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2004 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 2.303 din 14 decembrie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Adriana Ticau,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002