DECRET Nr. 9 din 2 aprilie 1974privind graţierea unor pedepse
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 50 din 3 aprilie 1974     +  Articolul 1Se gratiaza în întregime: a) pedepsele cu închisoare pînă la 2 ani inclusiv, precum şi amenzile penale; b) pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv, aplicate celor care la data adoptării prezentului decret au împlinit vîrsta de 60 de ani inclusiv, femeilor gravide sau cu copii pînă la 5 ani inclusiv, precum şi celor care au savirsit infracţiunea în perioada minorităţii.  +  Articolul 2Se gratiaza în parte, cu 1/4, pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv şi cu 1/6 pedepsele peste 5 ani.  +  Articolul 3Nu beneficiază de prevederile art. 1 şi 2 cei care au savirsit infracţiuni contra securităţii statului, infracţiuni intenţionate prin care s-a produs avutului obştesc o paguba mai mare de 5.000 lei, infracţiuni neintentionate prin care s-a produs avutului obştesc o paguba mai mare de 30.000 lei, infracţiuni de omor, tilharie, viol, provocare ilegala a avortului (art. 185 Cod penal), luare de mită, dare de mită, trafic de influenţa, specula (art. 295 Cod penal), trecere frauduloasă a frontierei, ultraj cu violenta, evadare, mărturie mincinoasă, denunţare calomnioasă şi trafic de stupefiante.De asemenea, nu beneficiază de prevederile art. 1 şi 2 cei care au savirsit mai multe infracţiuni intenţionate şi neintentionate, prin care s-a produs o paguba avutului obştesc, dacă totalul pagubei este de pînă la 30.000 lei inclusiv, iar paguba produsă prin infracţiunile intenţionate este mai mare de 5.000 lei.Dispoziţiile art. 1 şi 2 nu se aplică recidivistilor, precum şi celor care au beneficiat în ultimii 3 ani de graţiere totală sau parţială ori cărora li s-a revocat, în această perioadă, beneficiul unei gratieri condiţionate.  +  Articolul 4În cauzele în care urmărirea penală nu a început, precum şi în cele aflate în curs de urmărire sau de judecată, procesul penal se va porni sau, după caz, va continua, iar după pronunţarea pedepsei se va face aplicarea dispoziţiilor art. 1 sau 2, tinindu-se seama de excepţiile din art. 3 din prezentul decret.  +  Articolul 5Sancţiunile cu închisoare pentru contravenţiile săvîrşite pînă la data adoptării prezentului decret nu se mai aplica, iar în cazul cînd au fost aplicate nu se mai executa, în măsura în care n-au fost executate.  +  Articolul 6Dispoziţiile prezentului decret nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei sau a sancţiunii închisorii contravenţionale, deoarece s-au sustras de la aceasta.  +  Articolul 7Nu beneficiază de prevederile prezentului decret cei care în timpul executării pedepsei sau a sancţiunii închisorii contravenţionale nu au avut o comportare corespunzătoare, săvîrşind infracţiuni sau abateri grave.Constatarea situaţiei prevăzute la alineatul precedent cu privire la săvîrşirea de abateri se face prin procesul-verbal al comisiei prevăzute la art. 27 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor.  +  Articolul 8Prevederile prezentului decret se aplică şi celor care executa pedeapsa închisorii prin munca corecţională fără privare de libertate.  +  Articolul 9Cei gratiati, care în curs de 3 ani vor savirsi vreo infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa neexecutata ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 şi 2 din prezentul decret.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentului decret se aplică numai cu privire la faptele săvîrşite pînă la data adoptării lui.----------------