HOTĂRÎREA NR. 209 din 17 mai 1993pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 101 din 20 mai 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 812 din 28 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului se modifica după cum urmează:1. Casa Universitarilor Timişoara şi Casa Oamenilor de Ştiinţa Timişoara se unifica sub denumirea Casa Universitarilor din Timişoara. Unitatea nou-creata preia personalul, baza materială, precum şi activul şi pasivul deţinute de unităţile fuzionate. Personalul se considera transferat. La litera A punctul 6 liniuţa a 4-a, se înlocuieşte denumirea Casa Universitarilor Timişoara cu denumirea Casa Universitarilor din Timişoara. Litera A punctul 15 se elimina. 2. La litera A punctul 1 liniuţa a 19-a, denumirea Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi se înlocuieşte cu denumirea Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi. 3. La litera A punctul 1 liniuţa a 20-a, denumirea Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi se înlocuieşte cu denumirea Universitatea Agronomica "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministrul învăţământului,Liviu Maior---------