HOTĂRÎREA NR. 207 din 7 mai 1993privind mărfurile contingentate, cele pentru care se returnează anticipat contravaloarea stimulentelor acordate producătorilor, precum şi cele neadmise temporar la export pe anul 1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 126 din 14 iunie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Lista mărfurilor supuse contingentelor de export pentru anul 1993 este cea prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Lista mărfurilor la care exportul este condiţionat de returnarea anticipata a contravalorii stimulentelor acordate producătorilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Lista mărfurilor neadmise temporar la export este cea prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se pot exporta peste cantităţile contingentate şi nu se supun neadmiterii temporare la export următoarele categorii de mărfuri:- rezultate din operaţiuni de processing sau lohn în ţara;- trimise pentru operaţiuni de processing sau lohn în străinătate;- destinate activităţilor de construcţii-montaj şi instalaţii complexe în străinătate;- destinate aprovizionarii navelor şi aeronavelor străine;- care fac obiectul contractelor de cooperare internationala cu produse similare din domeniul agrozootehnic.  +  Articolul 5În termen de 5 zile, prin ordin al ministrului comerţului, pe baza propunerilor Ministerului Industriilor, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerului Sănătăţii, se va stabili detalierea mărfurilor din anexele nr. 1 - 3 pe poziţii tarifare de 8 cifre, precum şi nivelul contingentelor pentru mărfurile din anexa nr. 1.  +  Articolul 6Ministerul Comerţului va emite norme interne privind condiţiile de eliberare a licenţelor pentru mărfurile din anexele nr. 1 şi nr. 2.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Industriilor şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei vor stabili pentru mărfurile din anexa nr. 2 valoarea stimulentelor acordate producătorilor, precum şi normele privind returnarea acestora.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7 iunie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Constantin TeculescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,Preşedintele Consiliului de Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Misu Negritoiu  +  Anexa 1 LISTAmărfurilor contingentate la export în anul 19931. Aliaje pe bază de cupru2. Uleiuri minerale3. Îngrăşăminte chimice.  +  Anexa 2 LISTAproduselor de export cu returnarea anticipata a contravalorii stimulentelor acordate producătorilor1. Minereuri şi concentrate de neferoase şi metale preţioase2. Minereuri şi concentrate de uraniu3. Sulf tehnic4. Huile pentru cocs5. Alte huile6. Lignit7. Antracit.  +  Anexa 3 LISTAmărfurilor neadmise temporar la export în anul 19931. Grîu2. Unt şi alte derivate din lapte3. Ţiţei brut4. Pacura5. Propan lichefiat6. Butan lichefiat7. Serum şi alte fracţiuni sanguine8. Alte seruri şi alte constituente sanguine, vaccinuri, toxice, culturi de microorganisme (exclusiv fermenti) şi produse similare9. Deşeuri de metale preţioase şi rare10. Fier vechi şi deşeuri de oţel11. Semifabricate primare din oţel12. Sina uzata13. Cupru rafinat şi aliaje de cupru sub forma bruta14. Deşeuri şi resturi de cupru (inclusiv de cupru secundar)15. Deşeuri şi resturi de metale neferoase.-----------