LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 79 din 24 august 2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Canalul Dunăre-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, denumite în continuare canale navigabile, cai de comunicație deținute în proprietate publică, sunt ape naționale ale României și se afla sub suveranitatea și jurisdicția exclusiva a statului român.(2) Navigația pe canalele navigabile este deschisă tuturor navelor indiferent de pavilionul acestora și care dețin la bord actele, certificatele, documentele care să ateste conformitatea cu reglementările în vigoare.2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari are o lungime de 27,500 km și este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, și confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagra, în dreptul localității Poarta Alba, la km 27+500 al Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari, respectiv km 29+410 al Canalului Dunăre-Marea Neagra.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În scopul asigurării stabilitatii secțiunii transversale realizate-proiectate și a condițiilor normale de exploatare și întreținere a căilor navigabile respective se instituie zona de siguranță și zona de protecție a canalelor navigabile.4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Zona de siguranță a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 10 m latime, situata de o parte și de alta a amprizei canalelor, masurata de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu, respectiv 1 m latime de la muchia exterioară a șanțului de desecare în zonele cu diguri.5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Zona de protecție a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 90 m latime, situata de la limita exterioară zonei de siguranță de o parte și de alta a amprizei canalelor, indiferent de forma de proprietate a acestora.6. În tot cuprinsul ordonanței, denumirea Ministerul Transporturilor se va înlocui cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 79/2000, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -----------