ORDIN nr. 337 din 23 octombrie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a**)(actualizat până la data de 14 mai 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 122 din 24 martie 2005; ORDINUL nr. 728 din 5 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 728 din 5 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013.Ministrul industriei şi resurselor,având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 728 din 5 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu