ORDIN nr. 803 din 12 noiembrie 2001privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 18 decembrie 2001  Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile art. 1 lit. a) şi ale art. 15 lit. d) şi k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale art. 18 lit. k) şi e) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista cuprinzând unii indicatori de expunere şi/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională, stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin termenii următori sunt definiţi astfel: a) indicator de expunere externa - prezenta noxelor profesionale biologice şi a celor cu indicativ Fp şi prezenta masurabila şi cuantificabila a noxelor profesionale fizice şi chimice în aria locului de muncă; b) indicator de expunere interna - prezenta masurabila şi cuantificabila a unui agent extern sau metabolit al acestuia în mediile biologice, fără alterarea structurii şi/sau funcţiei organelor, aparatelor sau organismului în ansamblul lui; c) indicator de efect biologic - prezenta masurabila şi cuantificabila a modificării structurii, funcţiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, dovedită prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecinţa a expunerii la un agent din mediul de muncă; d) răspuns al organismului - orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii ori funcţiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi ştiinţifice de asociere pozitiva semnificativă cu expunerea la un agent din mediul de muncă; e) răspuns specific al organismului - complexul de modificări clinice şi paraclinice care, în condiţii de expunere la factori de risc din mediul de muncă, caracterizează "boala profesională" şi/sau "suprasolicitarea".  +  Articolul 3Metodele şi tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere şi a indicatorilor de efect biologic, precum şi limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi se modifica anual în cazuri argumentate medical, ştiinţific şi statistic, respectându-se progresul tehnico-ştiinţific.  +  Articolul 4Indicatorii de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului organismului la factori de risc de imbolnavire profesională sunt determinati în laboratoare de biotoxicologie şi sunt utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate de către serviciile de medicina muncii.  +  Articolul 5Indicatorii de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională se înregistrează astfel:- în dosarul medical individual, de către serviciul de medicina muncii;- în sinteza analizelor medicale pentru aprecierea condiţiilor de muncă, la nivelul angajatorului;- în comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;- direcţia de sănătate publică teritorială va păstra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sănătăţii populaţiei active în vederea menţinerii şi promovării sănătăţii comunitare.  +  Articolul 6Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, serviciile de medicina muncii şi angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexă    1. Indicatori biologici de expunere interna-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substanţa Indicatorul de Materialul Momentul LBT                           expunere interna biologic recoltarii propuse-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acetona Acetona Urina Sfârşitul schimbului 80 mg/lAlcool izopropilic Acetona Urina Sfârşitul schimbului 50 mg/lAlcool metilic Metanol Urina Sfârşitul schimbului 6 mg/lAluminium Aluminium Urina Sfârşitul schimbului 200 æg/lAldrin Aldrin Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/lAnilina p-Aminofenol Urina/ Sfârşitul schimbului 10 æg/l                             Methemoglobina Sânge Sfârşitul schimbului 5% Hb totalăAntimoniu (stibiu) Antimoniu Urina Sfârşitul schimbului 1 mg/lArsen şi AsH(3) Arsen Urina Sfârşitul săptămânii 50 æg/gC                                                           Par Sfârşitul săptămânii 0,5 mg/100 gBenzen Acid fenilmercapturic Urina Sfârşitul schimbului 25 æg/gC                             Fenol total Urina Sfârşitul schimbului 50 mg/l                             Sulfat index Urina Sfârşitul schimbului > 0,8Benzidina Benzidina Urina 0Beriliu Beriliu Urina Sfârşitul schimbului 2 æg/lBromura de metil Brom Sânge Sfârşitul schimbului 2/100 mlCadmiu şi compuşi Cadmiu Urina Sfârşitul schimbului 5 æg/gCanorganici Proteine Sânge Sfârşitul schimbului 5 æg/l                                                           Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/lClorbenzen 4-Clorocatechol total Urina Schimb 150 mg/gC                             p-Clorfenol total Urina Sfârşitul schimbului 25 mg/gCClorura de metilen COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5% Hb.t                             Clorura de metilen Sânge Sfârşitul schimbului 1 mg/lCompuşi cianici Tiocianati Urina Sfârşitul schimbului 30 mg/l(acid cianhidric, cianurişi cianogen)Crom (VI) Crom Urina În timpul lucrului 10 æg/gC                                                           Urina Sfârşitul săptămânii 3 æg/gCCobalt Cobalt Urina Sfârşitul săptămânii 15 æg/l                                                           Sânge Sfârşitul săptămânii 1 æg/lDDT DDT Sânge Sfârşitul schimbului 20 æg/100 mlDieldrin Dieldrin Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/100 ml1,4-Diclorbenzen 2,5 Diclorfenol total Urina Sfârşitul schimbului 150 æg/gCN,N-Dimetil-acetamida N-metil-acetamida Urina Sfârşitul săptămânii 30 æg/gCN,N-Dimetil-formamida Metil-formamida Urina Sfârşitul schimbului 15 mg/lEtilbenzen Acid madelic Urina Sfârşitul săptămânii 1 mg/lFenol Fenol total Urina Sfârşitul schimbului 50Fluor-compuşi Fluor Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gCHalotan(2-bromo- Acid trifluoracetic Sânge Sfârşitul schimbului 2,5 mg/l2 chloro-1,1,1trifluoroethane)Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen Ser Sfârşitul schimbului 150 æg/lN-Hexan 2,5-Hexanedione Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gCHidrazina Hidrazina Urina Sfârşitul schimbului 200 æg/gCLindan ă-Hexaclor ciclohexan Sânge Sfârşitul schimbului 20 æg/lMangan Mangan Urina Sfârşitul schimbului 10 æg/lMercur-metal Mercur Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/lşi compuşi anorganici Urina Înaintea schimbului 35 æg/gCMercur şi compuşi organici Mercur Sânge Sfârşitul schimbului 100 æg/lMetiletilcetona MEC Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/lMetilcloroform Tricloretanol total Urina Sfârşitul săptămânii 30 mg/l                                                           Sânge Sfârşitul săptămânii 1 mg/l                             Metilcloroform Sânge 550 æg/l                             Acid tricloracetic Urina Sfârşitul săptămânii 10 mg/lNichel Nichel Urina Sfârşitul schimbului 15 æg/lNichel carbonil COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5%                             Nichel Urina Sfârşitul schimbului 15 æg/lNitrobenzen p-Nitriofenol total Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gC                             Methemoglobina Sânge Sfârşitul schimbului 1,5% HbOxid de carbon COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5% HbParation p-Nitrofenol total Urina Sfârşitul schimbului 500 æg/l                             Activitate colinesterazica Sânge Înaintea schimbului scădere > 30%Pentaclorfenol Sânge Sfârşitul schimbului 2 mg/gCPesticide organofosforice Activitate colinesterazica Sânge scădere < 30%Plumb Plumb Urina Sfârşitul schimbului 150 æg/l                                                           Sânge Sfârşitul schimbului 40 æg/100 ml                                                           Par Sfârşitul schimbului 3 æg/cm                             ALA-u Urina Sfârşitul schimbului 10 mg/l                             CP-u Urina Sfârşitul schimbului 300 æg/l                             PEL Sânge Sfârşitul schimbului 100 æg/100 ml                                                                                              eritrociteStiren Acid mandelic Urina Sfârşitul schimbului 800 mg/gC                                                           Urina Înaintea schimbului 300 mg/gC                             Acid fenilglioxalic Urina Sfârşitul schimbului 100 mg/gC                                                           Urina Înaintea schimbului 100 mg/gC                             Stiren Sânge Sfârşitul schimbului 0,55 mg/l                                                           Sânge Înaintea schimbului 0,02 mg/lSulfura de carbon Acid 2-tio-tiazolidin Urina Sfârşitul schimbului 4 mg/l                             4-carboxilic                             Testul iodazida Urina Sfârşitul schimbului E=6,5Telur Telur Urina Sfârşitul schimbului 20 æg/lTetracloretilena Acid tricloracetic Urina Sfârşitul săptămânii 50 mg/gCTricloretilena Tricloretanol Sânge Sfârşitul săptămânii 300 mg/gCTetraetil de plumb Plumb dietil Urina Sfârşitul schimbului 25 æg/l                             Plumb total Urina Sfârşitul schimbului 50 æg/lToluen Toluen Sânge Sfârşitul schimbului 4 mg/l                             Acid hipuric Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/l                             o-Cresol Urina Sfârşitul schimbului 3 mg/lUraniu Uraniu Urina Sfârşitul schimbului 10 æg/lVanadiu Vanadiu Urina Sfârşitul schimbului 20 æg/lXilen Acid metilhipuric Urina Sfârşitul schimbului 3 g/l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Indicator de răspuns specific al organismuluiNr. crt. /Noxa /Indicator de răspuns specific al organismului "boala profesională"1. Acetaldehida● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic nonalergic● Conjunctivita● Dermatita alergica de contact.2. Acetat de amil şi izoamil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.3. Acetat de benzil● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.4. Acetat de butil şi izobutil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.5. Acetat de celosolv● Intoxicatie cronica şi consecinţele acesteia● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole.6. Acetat de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.7. Acetat de hexil secundar● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.8. Acetat de metil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.9. Acetat de metil celosov● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Encefalopatie toxica.10. Acetat de propil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.11. Acetat de vinil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.12. Acetil acetat de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.13. Acetil-amino-fluoren● Neoplasm al vezicii urinare14. Acetona● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.15. Aceton cianhidrina● Intoxicatie acuta, subacuta.16. Acetonitril● Intoxicatie acuta, subacuta.17. Acid acetic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.18. Acid acrilic şi acrilati● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.19. Acid azotic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.20. Acid bromhidric● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.21. Acid butiric● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite.22. Acid cianhidric● Intoxicatie acuta● Intoxicatie subacuta.23. Acid clorhidric● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.24. Acid fluorhidric● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.25. Acid formic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite26. Acid fosforic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.27. Acid hidrozoic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.28. Acid metacrilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite29. Acid oxalic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite30. Acid sulfuric● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.31. Acid sulfuros● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.32. Acizi organici şi derivati (anhidride, lactone, halogenuri acide, amide)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.33. Acrilat de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite34. Acrilamina● Intoxicatie cronica şi consecinţele acesteia● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici35. Acrilat de metil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite36. Acrilonitril● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite37. Acroleina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.38. Agenţi biologici● Boli infectioase şi parazitare39. Alchil şi aril clor-silan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.40. Aldrin sau izoaldrin● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite41. Alcool alilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite42. Alcool amilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite43. Alcool butilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (inflamatia căilor respiratorii superioare)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite44. Alcool butilic tertiar● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite45. Alcool decilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite46. Alcool etilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite47. Alcool furfurilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite48. Alcool heptilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite49. Alcool hexilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite50. Alcool metil-amilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite51. Alcool metilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite52. Alcool nonilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite53. Alcool octilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite54. Alcool propilic (izopropilic)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite55. Aldehida butirica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.56. Alcooli● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite57. Aldehida clor-acetică● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.58. Aldehida crotonica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.● Arsuri corneene59. Aldehida● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.60. Aluminiu şi oxid de aluminiu● Astm bronsic nonalergic● Pneumoconioze cauzate de pulberi anorganice- aluminoza pulmonara.61. Amine alifatice şi aliciclice● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite62. Amine aromatice carcinogene● Neoplasm al vezicii urinare63. Aminodifenil● Neoplasm al vezicii urinare64. Aminoazotoluen● Neoplasm al vezicii urinare65. Amoniac● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.66. Anhidrida acetică● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite67. Anhidrida borica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite68. Anhidrida butirica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite69. Anhidrida fosforica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Alte anemii● Conjunctivite70. Anhidrida ftalica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.71. Anhidrida maleica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite72. Anhidrida sulfurica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.73. Anilina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Anemie hemolitica dobandita● Methemoglobinemie● Astm bronsic nonalergic.● Dermatita iritativa de contact74. Anisidina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Anemie hemolitica dobandita● Methemoglobinemie● Astm bronsic nonalergic.● Dermatita iritativa de contact75. Antimoniu● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.● Pneumoconioza cauzată de pulberi anorganice● antiminoza76. Antracen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Neoplasm cutanat77. Apatita● Pneumoconioza cauzată de alte pulberi anorganice● Pneumoconioza prin mica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)78. Aril clor-silani● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic.79. Arsen şi compuşi anorganici● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici80. Auramina● Neoplasm al vezicii urinare81. Azbest● Pneumoconioza cauzată de azbest şi alte fibre minerale● Azbestoza● Revarsate pleurale neclasificate● Plăci pleurale- plăci pleurale ce conţin azbest● Alte boli pleurale- alte boli pleurale specificate● Neoplasm laringian● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Mezotelion- mezotelion pleural- mezotelion peritoneal- mezotelion cu alte localizari- mezotelion fără precizare● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori82. Bariu (compuşi solubili)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Pneumoconioza cauzate de alte pulberi anorganice● baritoza83. Benzantracen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)● Neoplasm bronsic şi pulmonar84. Benzen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Anemii aplastice produse de agenţi externi● Agranulocitoza● Leucemii- leucemia mieloida85. Benzina (aromatice peste 6%)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Anemii aplastice produse de agenţi externi● Agranulocitoza● Leucemii- leucemia mieloida86. Benzine (carburanţi)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact87. Benzidina● Neoplasm al vezicii urinare88. Benzoat de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite89. Benzpiren● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)● Conjunctivite● Neoplasm bronsic şi pulmonar90. Beriliu şi compuşi● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Pneumoconioza cauzate de alte pulberi anorganice● barilioza91. Bioxid de clor● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic nonalergic.● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact92. Bioxid de sulf● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic nonalergic.● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact93. Bioxid de siliciu● Pneumoconioza cauzată de pulberi cu conţinut de siliciu● silicoza● Neoplasm bronsic şi pulmonar94. Bisclormetileter● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)95. Brom● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite96. Bromura de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact97. Bromura de metil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact98. Bromura de metilen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact99. Bumbac● Bisinoza● Astm bronsic alergic● Alte rinite alergice● Conjunctivite● Alte boli respiratorii cauzate de inhalarea de pulberi organice100. Butadiena● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite101. Butilamina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite102. Butil celosolv● Intoxicatie cronica● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole103. Butil-glicidil-eter● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite104. Butil mercaptan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite105. Butil-toluen-tertiar● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact106. Cadmiu● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)107. Caolina● Pneumoconioza cauzată de alte pulberi anorganice● caolinoza● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)108. Carbamati● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic nonalergic● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.109. Carbaril● Intoxicatie acuta110. Carbonil metalic● Intoxicatie acuta● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii● Neoplasm faringian ● Neoplasm bronsic şi pulmonar111. Cărbune (pulberi)● Pneumoconioza minerului la cărbune112. Celosolv● Intoxicatie cronica113. Cereale (pulberi)● Rinita alergica● Conjunctivite● Astm bronsic alergic● Boli ale căilor aeriene cauzate de pulberi organice114. Cetona● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.115. Cetone● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.116. Chinona● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.117. Cianamida calcica● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.118. Cianuri şi cianogeni● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica119. Ciclohexan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.120. Ciclohexanol● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta121. Ciclohexanona● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita122. Ciclohexanon-izoxina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.123. Ciclohexan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.124. Ciclohexilamina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.125. Ciclopentadiena● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.126. Ciclopropan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.127. Ciment● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.128. Clor şi compuşi● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.129. Cloracetofenona● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.130. Cloranilina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita131. Clorbenzen (mono)● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita132. Clorbrommetan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.133. Clordan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.134. Clordifenil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.135. Clornaftaline● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.136. Clor nitrobenzen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita137. Clor nitropropan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.138. Cloroform● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Boli hepatice cronice139. Cloropicrina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.140. Cloropren● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.141. Clor-stiren● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.142. Clor toluen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.143. Clorura de acetil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.144. Clorura de alil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic145. Clorura de benzil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic146. Clorura de benoil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic147. Clorura de clor acetil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic148. Clorura de etil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.149. Clorura de metil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.150. Clorura de metilen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.151. Clorura de sulf● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic152. Clorura de sulfuril● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic153. Clorura de tionil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic154. Clorura de tiofosforil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.● Astm bronsic nonalergic155. Clorura de vinil● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Sclerodermie● Angiosarcom hepatic● Boli hepatice cronice156. Cobalt● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita alergica de contact.● Urticaria de contact● Astm bronsic nonalergic157. Compuşi cianici● Intoxicatie acuta şi cronica158. Compuşi organomercuriali● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta159. Crezoli● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Dermatita iritativa de contact.160. Crom şi compuşi● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact.● Neoplasm al cavitatii nazale● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal161. Curenţi de înaltă frecventa● Sindrom cerebroastenic● Tulburări de termoreglare● Cataracta162. Decaboran● Intoxicatie acuta şi cronica163. Acid 2,4 diclorfenoxi acetic● Intoxicatie acuta164. DDT (1,1-triclor-2,3 di(p clor-fenil)-etan)● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact165. DDPV (0,0 dimetil-2,2 diclordivinil fosfat)● Intoxicatie acuta166. Decalina● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact167. Diaceton-alcool (4- hidroxi-4 metil-2 pentanona)● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact168. Diazometan● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact169. Diboran● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic nonalergic170. Dibro-metan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.171. Diclor-etan● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.172. Diclor-etilen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.173. Diclorhidrina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.174. Diclorhexil-amina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.175. Diclor-benzen (para, orto)● Intoxicatie acuta şi cronica● Anemie hemolitica dobandita● Agranulocitoza● Leucemii- leucemia limfoida- leucemia mieloida● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Dermatita iritativa de contact.176. Diclor nitro-etan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Dermatita iritativa de contact.177. Diclor-propan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact178. Dieldrin● Intoxicatie acuta şi cronica179. Dietilamina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita alergica de contact.● Astm bronsic alergic180. Dietilen glicol● Intoxicatie acuta181. Dietilen oxid● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.● Boli hepatice toxice182. Difenileter● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact183. Difluor-dibrom metan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact184. Dimetil nitrosamina● Intoxicatie cronica185. Diizobutil-cetona● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact186. Diizopropil amina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact187. Dimetilamino azobenzen● Neoplasm al vezicii urinare188. Dimetil anilina● Intoxicatie cronica● Anemie hemolitica dobandita● Dermatita iritativa de contact● Boli hepatice toxice189. Dimetil acetamina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.190. Dimetil-amina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.191. Dimetilbenzil-amina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.192. Dimetil cloreter● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)193. Dimetil dioxan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.194. Dioxan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.195. Dimetil-formamida● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.196. Dimetil-hidrazina● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta● Dermatita iritativa de contact.197. Dinitrat de etilen glicol● Intoxicatie cronica198. Dinitrobenzen● Intoxicatie cronica● Anemie hemolitica dobandita● Boli hepatice toxice199. Dinitrofenol şi derivati● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Alte cataracte specifice● Boli hepatice toxice200. Dinitro-orto-crezol● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Alte cataracte specifice● Boli hepatice toxice201. Dinitrotoluen● Intoxicatie acuta şi cronica● Anemie hemolitica dobandita● Boli hepatice toxice● Dermatita iritativa de contact.202. Dioxan● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.203. Dowanol DB (eter monobutilic dietilen-glicol)● Intoxicatie cronica● Anemie hemolitica dobandita204. Endrin● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.205. Epiclorhidrina● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact.206. EPN (ester-tiono benzon fosforic de etil şi para-nitro-fenil)● Intoxicatie acuta207. Esteri organo fosforici● Intoxicatie acuta208. Etanol amina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic209. Eter butilic● Intoxicatie acuta210. Eter diclor-dietilic● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite211. Eter diclor etilic● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite212. Eter etilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact213. Eter metilic al dipropilen glicolului● Intoxicatie cronica214. Eter propilic● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite215. Eteri● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite216. Etil amina● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact217. Etil benzen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact218. Etil-butil-cetona● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact219. Etil mercaptan● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact220. Etil toluen● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact221. Etilen clorhidrina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Boli hepatice toxice222. Etilen diamina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita alergica de contact● Astm bronsic alergic223. Etilen imina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Boli hepatice toxice224. Etilen-oxid● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic● Alte cataracte specifice● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici- alte polineuropatii specifice225. Etil-mercapten● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite226. Etoxi-etil-metacrilat● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact227. Făina● Alte rinite alergice● Alveolita alergica extrinseca● Astm bronsic alergic228. Fenantren● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)229. Fenclorfos● Intoxicatie acuta230. Fenil glicidil-eter (PGE)● Intoxicatie acuta231. Fenil hidrazina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita alergica de contact232. Fenil-metil-cetona● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita alergica de contact233. Fenilen diamina● Intoxicatie cronica234. Fenol● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita alergica de contact235. Fero-vanadiu● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite236. Fluor şi compuşi● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic237. Fluor acetat de sodiu● Intoxicatie acuta238. Fluorura de sulfuril● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic239. Fluoruri● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic240. Formaldehida● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic241. Formiat de etil● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite242. Formiat de metil● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite243. Fosdrin● Intoxicatie acuta244. Fosfor galben● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice245. Fosgen● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite246. Furfurol● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic247. Gaze lichefiate (conţinut principal C3-C4)● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice248. Glicidol● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic249. Glicoli şi derivati● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)250. Glioxal● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic nonalergic251. Gudroane● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatita iritativa de contact● Acnee● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)252. Gudroane (produşi de distilare)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)253. Hidrocarburi clorate● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole254. Heptaclor● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole255. Heptan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice256. Hexaclor ciclohexan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole257. Hexaclor etan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole258. Hexafluorura de telur● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite259. Hexametilen diamina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite260. Hexametilen-dizocianat● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic alergic261. Hexan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice262. Hidrazina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact263. Hidrocarburi alifatice (white spirt solvent, nafta, ligroina, petrol lampant, motorina)● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice● Encefalopatia toxica● Dermatite iritative de contact● Acnee264. Hidrocarburi alifatice halogene● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Boli hepatice toxice● Dermatite iritative de contact● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole265. Hidrocarburi aromatice● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Boli hepatice toxice● Encefalopatia toxica● Dermatite iritative de contact● Acnee266. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice● Encefalopatia toxica● Dermatite iritative de contact● Acnee267. Hidrocarburi policiclice aromatice● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)268. Hidrochinone● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative de contact269. Hidrogen arseniat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Anemie hemolitica dobandita● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia indusa de metale grele● Boli hepatice toxice270. Hidrogen fosforat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Boli hepatice toxice271. Hidrogen seleniat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Boli hepatice toxice272. Hidrogen stibiat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Anemie hemolitica dobandita● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia indusa de metale grele● Boli hepatice toxice273. Hidrogen sulfurat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite274. Hidrogen telurat● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Boli hepatice toxice● Conjunctivite275. Hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita acuta sau cronica● Dermatita iritativa de contact● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal276. Hipocloriti● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivita acuta sau cronica● Dermatita iritativa de contact277. Insecticide clorate● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Boli hepatice toxice● Conjunctivite● Dermatite iritative de contact278. Iod● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact279. Iodura de metil● Intoxicatie cronica280. Izoforona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita● Dermatita iritativa de contact281. Izoocten● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice● Encefalopatia toxica● Dermatite iritative de contact● Acnee282. Izopren● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice● Encefalopatia toxica● Dermatite iritative de contact● Acnee283. Izopropil benzen (cumen)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact284. Izopropil amina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic285. Izopropil glicidil-eter (IGE)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative de contact286. Izocianati● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite● Astm bronsic mixt287. Lemn exotic (pulberi)● Rinite alergice● Conjunctivite● Astm bronsic alergic288. Ligroina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice● Dermatite iritative de contact289. Malathion● Intoxicatie acuta290. Mangan● Intoxicatie cronica● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice● silicomanganioza● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (pneumonia manganica)291. Mercaptani● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact292. Mercur metalic şi compuşi anorganici toxici, compuşi organo mercuriali● Intoxicatie acuta şi cronica● Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări de motilitate● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici- alte polineuropatii specifice● Encefalopatia toxica293. Metaacrilat de metil● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite294. Metaacrilat de N-butil● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite295. Metale dure● Alte boli pulmonare interstitiale- alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite296. Metan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite297. Metil-acetilena● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite298. Metil-amina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite299. Metil-anilina● Intoxicatie acuta şi cronica● Anemie hemolitica dobandita● Agranulocitoza● Leucemii- leucemia limfoida- leucemia mieloida● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (granulomatoza pulmonara)● Dermatite iritative de contact300. Metil-butil-cetona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact301. N-metil-carbonat naftil (carbaril, sevin)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica302. Metil-celosolv● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica303. Metil-ciclohexan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite304. Metil-ciclohexan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite305. Metil-ciclohexanona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact306. Metil-clor-acrilat● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite307. Metil-cloroform (tricloretan)● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact308. Metil-colantren● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar309. Metil-etil-cetona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite310. Metil-etil-parathion● Intoxicatie acuta311. Metil-hexil-cetona● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite312. Metil-izoamil-cetona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite313. Metil-izobutil-cetona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite314. Metil-izobutinil cetona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite315. Metil-mercaptan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact316. Metil-parathion● Intoxicatie acuta317. Metil-propil-cetona● Intoxicatie acuta● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite318. Metil-sistox● Intoxicatie acuta319. Metil-stiren● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact320. Metilal● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite● Astm bronsic nonalergic321. Metilen bis fenil-izocianat● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact● Conjunctivite● Astm bronsic alergic322. Metoxiclor● Intoxicatie acuta şi cronica323. Mica● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice324. Monoclor-hidrina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact325. Mono-etil-glicol● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica326. Mono-metil-hidrazina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatite iritative de contact327. Motorina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Boli hepatice toxice328. Naftalina● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Anemie hemolitica dobandita- alte anemii hemolitice nonautoimune● Cataracta329. Naftaline clorate şi difenil-clorate● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)330. Naftil-amine (alfa şi beta)● Neoplasm al vezicii urinare331. Nefelina● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- apatitoza● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Rinita alergica● Astm bronsic mixt332. Negru de fum● Dermatite iritative de contact● Acnee● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)333. Nichel● Astm bronsic mixt● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Dermatite iritative de contact● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii- cavitatea nazala334. Nichel-carbonil● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Alte boli pulmonare interstitiale- alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza (pneumoconioza necolagena)● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii- cavitatea nazala335. Nitroderivati ai hidrocarburilor aromatice● Intoxicatie acuta şi cronica● Anemie hemolitica dobandita● Agranulocitoza● Leucemii- leucemia limfoida- leucemia mieloida● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (granulomatoza pulmonara)● Dermatite iritative de contact336. Nicotina● Intoxicatie acuta şi cronica337. Nitroanilina● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)338. Nitro-anisol● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)339. Nitro-benzen● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)340. Nitro-butan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite341. Nitro-etan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatite iritative de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite342. Nitroetil-benzen● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)343. Nitroglicol● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)344. Nitroglicerina● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)345. Nitro-metan● Intoxicatie acuta● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite346. Nitro-naftalina● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)347. Nitro-propan● Intoxicatie acuta● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite348. Nitro-toluen● Intoxicatie acuta şi cronica● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)349. Nitrozo-dimetil-amina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Astm bronsic mixt350. Nitrozo-metil-uree● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Astm bronsic mixt351. Nitrozo-metil-uretan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative de contact352. Octan● Intoxicatie acuta şi cronica353. Olivina● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- olivinoza354. Osmiu tetraoxid● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite355. Oxiclorura de fosfor● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite356. Oxizi de azot● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite357. Oxid de cadmiu● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Neoplasm bronsic şi pulmonar358. Oxid de calciu● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatite iritative de contact.● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal359. Oxid de carbon● Intoxicatie acuta şi cronica360. Oxid de difenilclorat● Intoxicatie cronica361. Oxid de etilenă● Intoxicatie acuta şi cronica362. Ozon● Intoxicatie acuta şi cronica● Conjunctivite● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)363. Paration● Intoxicatie acuta şi cronica364. Pentaboran● Intoxicatie acuta şi cronica365. Pentacloretan● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite366. Pentaclorfenol● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact.367. Pentaclorura de fosfor● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact368. Pentaclorura de sulf● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite369. Pentan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact.● Encefalopatie toxica370. Pentasulfura de fosfor● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact371. Percloretilen (tetraclor etilen)● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact372. Perclor-metil-mercapan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite373. Petrol lampant● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)374. Picolinele● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact375. Piperidina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact376. Piridina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact377. Platina● Rinita vasomotorie● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Astm bronsic mixt● Dermatita iritativa de contact378. Plumb metalic, oxid de plumb şi alţi compuşi anorganici toxici● Intoxicatie cronica● Alte anemii- anemia sideroplastica secundară cauzată de medicamente şi toxine● Encefalopatia toxica● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici- alte polineuropatii specifice379. Plumb tetractil şi tetrametil● Intoxicatie acuta şi subacuta380. Presiunea atmosferica scăzută sau crescută● Îmbolnăviri datorită compresiunilor şi decompresiunilor381. Propan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)382. Propilenimina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact383. Propil-glicidil-eter● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica384. Propiolactona● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatite iritative de contact385. Pulberi de aluminiu● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- aluminoza pulmonara386. Pulberi de cărbune● Pneumoconioza minerului la cărbune- antracoza387. Pulberi de caolin● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- caolinoza388. Pulberi de talc● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- talcoza389. Pulberi de mica● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- pneumoconioza prin mica390. Pulberi de olivina● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- olivinoza391. Pulberi de nefelina apatita● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- pneumoconioza prin nefelina apatita392. Pulberi de oxid de fier● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- sideroza393. Pulberi de dioxid de staniu● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- stanioza394. Pulberi de antimoniu● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- antimonioza395. Pulberi de baritina● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- baritoza396. Pulberi minerale şi pneumoconiogene (în afară de SiO(2) şi azbest)● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice397. Pulberi vegetale şi textile● Astm bronsic alergic● Dermatita alergica de contact● Conjunctivite● Rinita alergica● Bisinoza● Boala prelucratorilor de în● Boli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice● Pneumopatia alergica la pulberi organice- pneumopatia fermierului- bagasoza- pneumopatia crescatorilor de păsări- pneumopatia muncitorilor la prepararea maltului- pneumopatia crescatorilor de ciuperci- pneumopatia cojitorilor de artar- pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi organice398. Pulberi organice alergizante● Astm bronsic alergic● Rinita alergica● Boli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice● bisinoza● boala prelucratorilor de în● bOli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice● Pneumopatia alergica la pulberi organice- pneumopatia fermierului- bagasoza- pneumopatia crescatorilor de păsări- pneumopatia muncitorilor la prepararea maltului- pneumopatia crescatorilor de ciuperci- pneumopatia cojitorilor de artar- suberoza- pneumopatia cauzată de sisteme de aer condiţionat şi de umidifierea aerului- pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi organice● Dermatita alergica de contact● Conjunctivite399. Radiatii ionozante● Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)● Radiodermite acute şi cronice● Cataracta● Hemopatii maligne (leucemii; leucemia limfoida, leucemia mieloida, alte leucemii cu celule specifice)● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Neoplasm al căilor aeriene superioare● Neoplasm al pielii (non-melanom)● Neoplasm osos400. Radiatii infrarosii● Cataracta● Keratite401. Radiatii ultraviolete● Keratite● Conjunctivite● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)402. Rasini epoxidice● Astm bronsic alergic● Dermatita alergica de contact● Conjunctivite● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)403. Reţele electrice de înaltă tensiune, sub tensiune (munca la)● Afecţiuni neuropsihice404. Ricin● Astm bronsic alergic● Dermatita alergica de contact● Conjunctivite405. Seleniu● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact406. Sevin● Intoxicatie acuta407. Sistox● Intoxicatie acuta408. Smoala● Dermatita iritativa de contact● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)409. Solvent nafta● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact410. Staniu (compuşi organici)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica411. Stibiu● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite412. Stiren monomer● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Encefalopatie toxica413. Sulfat de dimetil● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite414. Sulfura de carbon● Intoxicatie acuta şi cronica● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici415. Suprasolicitarea analizatorului vizual● Astenopie acomodativa● Agravarea miopiei preexistente416. Suprasolicitarea aparatului locomotor● Mononeuropatia membrelor superioare- sindrom de tunel carpian- leziuni ale nervului ulnar- leziuni ale nervului radial- alte mononeuropatii ale membrelor superioare● Sinovite şi tenosinovite- tenosinovita stiloidei radiale● Afecţiuni ale tesuturilor moi prin solicitare, suprasolicitare şi presiune- tenosinovita crepitanta cronica a mainii şi articulatiei pumnului- bursita olecraniana- bursita prepatelara● Alte entesopatii- epicondilita mediala- epicondilita laterala417. Talc● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- talcoza418. Taliu● Intoxicatie acuta şi cronica419. Tental● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact420. 2,4,5 T/acid (triclor-2,4,5-fenoxi)acetic/TEDP (tetra-etil-ditiono-pirofosfat)● Intoxicatie acuta421. Telur● Intoxicatie cronica422. Temperatura ridicată● Soc caloric● Colaps caloric● Crampe calorice423. Temperatura scăzută● Hipotermia● Alte efecte ale temperaturii scăzute424. TEPP (tetra etil-pirofosfat)● Intoxicatie acuta425. Terebentina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita426. Tetrabromura de acetilena● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivita427. Tetraclor-etilenă● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)428. Tetraclorura de carbon● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Boli hepatice toxice● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole429. Tetraclorura de titan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact430. Tetraclorura de plumb● Intoxicatie acuta şi subacuta431. Tetrahidrofuran (dietilenoxid)● Intoxicatie cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite432. Tetralina● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact433. Tetranitrometan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact434. Tetril (2,4,6 trinitro fenil-metil nitramina)● Intoxicatie acuta şi cronica435. Tetraodix de osmiu● Intoxicatie acuta şi cronica436. Thiram (disulfura de tetrametil tiuram)● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact437. Titan şi oxid de titan● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact438. Toluen● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Encefalopatie toxica439. Toluidina● Intoxicatie acuta440. Toluilendiamina● Intoxicatie acuta441. Toluilen-diizocianat● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Astm bronsic mixt442. Toxafen● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Conjunctivite443. Trepidatii● Mononeuropatia membrelor superioare- sindrom de tunel carpian- leziuni ale nervului ulnar- leziuni ale nervului radial- alte mononeuropatii ale membrelor superioare● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici- alte polineuropatii specifice● Sindromul Raynaud444. Tricloretan (metil cloroform)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Encefalopatie toxica445. Tricloretilen● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele- nefropatia toxica neclasificata la alte capitole446. Triclor-propan● Intoxicatie acuta şi cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact447. Triclorura de benzil (fenil cloroform)● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite448. Triclorura de fosfor● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite449. Trietilamina● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite450. Tricrezil-fosfat● Intoxicatie acuta451. Trietilen-gligol● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite452. Trifluorura de azot● Intoxicatie acuta şi cronica453. Trifluorura de bor● Intoxicatie acuta şi cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite454. Trifluorura de clor● Intoxicatie acuta şi cronica● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite455. Trimetilen-trinitramida● Intoxicatie cronica● Dermatita iritativa de contact456. Trinitrofenol● Dermatita iritativa de contact● Intoxicatie cronica457. Trioxid de sulf● Astm bronsic nonalergic● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite458. Trinitrotoluen● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatita iritativa de contact● Cataracta● Anemie hemolitica dobandita- alte anemii hemolitice nonautoimune459. Tungsten● Alte boli pulmonare interstitiale● Alte boli interstitiale cu fibroza● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact460. Tutun pulberi● Rinita alergica● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact● Astm bronsic alergic461. Ulei mineral● Dermatita iritativa de contact● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)● Neoplasm bronsic şi pulmonar● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)462. Vanadiu● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori● Conjunctivite463. Vibratii● Mononeuropatia membrelor superioare- sindrom de tunel carpian- leziuni ale nervului ulnar- leziuni ale nervului radial- alte mononeuropatii ale membrelor superioare● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici- alte polineuropatii specifice● Sindromul Raynaud464. Vinil-Carbazal● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Dermatita iritativa de contact465. Vinil-toluen● Intoxicatie acuta şi cronica466. Warfarina● Intoxicatie acuta şi cronica467. White spirit● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Conjunctivite● Encefalopatie toxica468. Xilen● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact● Encefalopatie toxica469. Xilidina● Intoxicatie acuta şi cronica470. Zinc● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)● Dermatita iritativa de contact471. Zirconiu ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice- zirconioza● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori- alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)- boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)● Conjunctivite● Dermatita iritativa de contact472. Zgomot● Hipoacuzie şi surditate de perceptie.3. Indicatori de răspuns* nu sunt specifici* pot fi utilizaţi pentru fundamentare strategie de sănătate şi securitate la locul de muncă* nu reprezintă criterii pentru aplicare metodologie de încadrare a unor locuri de muncă în condiţii de muncă deosebite┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOXA PROFESIONALĂ │ EFECTE │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ZGOMOT │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ n.a.e.c.s. │ * Deplasarea temporară a pragurilor auditive pe frecventele înalte ││cu valori mai mari de 60dB(A) pentru solicitarea│(4000-8000 Hz) semnificativ statistic sau cu 6-10 dB la mai mult de 35% din ││neuropsihica deosebită şi >75 dB(A) pentru │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. ││solicitarea neuropsihica crescută │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei: evaluare prin scăderea ││ │semnificativ statistica sau la mai mult de 35% din subiecti a indicatorilor de ││ │la testele specifice la sfârşitul activităţii versus început. ││ │ * Scăderea timpilor de reactie la stimuli auditivi şi/sau vizuali semnificativ││ │statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus ││ │început. ││ │ * Acuze auditive la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii ││ │versus început. ││ │ * Creşterea frecvenţei cardiace şi a tensiunii arteriale cu mai mult de 10mmHg││ │cu valorile de referinţa, subdenivelarea segmentului ST-T cu mai mult de 1 mm, ││ │tulburări de ritm cardiac sau de conducere în timpul activităţii. │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ UNDE ELECTROMAGNETICE │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Din domeniu vizibil (iluminat): Nivele de │ * Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la ││iluminare foarte mari sau foarte mici în raport │sfârşitul activităţii versus început al următorilor indicatori: acuitatea ││cu nivelele prevăzute de Anexa 19 din Normele │vizuala, funcţia de acomodare şi convergenta oculara, funcţia de adaptare la ││Generale de Protecţia Muncii sau cu valoarea de │intuneric ebluisarea, câmpul vizual, simtul cromatic, viteza perceptiei vizuale││250-300 lx recomandată pentru activitatea de │miscarile oculopalpebrale (număr clipiri/minut), timpul de reactie la stimuli ││videoterminale de SR EN 2924 (numai în cazul în │vizuali, auditivi şi/sau combinatii ale acestora frecventa critica de fuziune ││care nivele de iluminare nu pot fi corectate │a imaginilor luminoase. ││datorită specificului activităţii: studiouri şi │ * Acuze vizuale şi oculare la mai mult de 35% din subiecti. ││platouri radio-TV, studiouri şi laboratoare │ ││foto, sali de dirijare trafic aerian, │ ││conducatori mijloace de transport, etc.) │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Din domeniu infrarosu (radiaţie calorica): │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei semnificativ statistic ││pentru unele locuri de muncă unde sursa de │sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început. ││căldură este reprezentată de radiatia solara │ * Disconfort termic evaluat pe baza standard SR EN 27730. ││ - în anotimpul cald temperatura uscata a │ * Coordonarea psihomotorie: modificări ale indicatorilor de randament şi ││aerului depăşeşte valoarea de 30-32 gradeC şi │corectitudine la probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din ││nu se pot aplica prevederile ordonanţei │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. ││nr. 99/2000. │ * Limita inferioară a suportabilitatii organismului uman. ││ │ * Coordonarea psihomotorie: modificări ale indicatorilor de randament şi ││ - în anotimpul rece temperatura uscata a │corectitudine la probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din ││aerului mai mica de 12-10 gradeC (pentru │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. ││locurile de muncă din exterior sau din │ * Scăderea temperaturii cutanate la nivel periferic. ││mijloacele de transport unde nu se pot aplica │ ││măsuri tehnice). │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. din domeniu microunde şi radiofrecventa │ Modificări ale următorilor indicatori comparativ cu valorile de referinţa: ││ │ - hematologici şi imunologici: scăderea numărului de eritrocite, creşterea ││ │numărului de neutrofile, macrofage, scăderea numărului de limfocite T şi NK ││ │ - cardiovasculari: modificări ale frecvenţei cardiace, ale tensiunii ││ │arteriale, denivelari ale segmentului STT, tulburări de ritm cardiac şi de ││ │conducere. ││ │- endocrini: scăderea nivelului plasmatic al STH, creşterea FSH şi LH, scăderea││ │T4, melatoninei, creşterea cortizonului şi corticosteronului. ││ │ Examen specific pentru determinarea tulburarilor de dinamica sexuală. ││ │ Examen specific pentru depistarea cataractei. ││ │ Frecventa acuzelor raportate (cefalee, ameteli, astenie, palpitatii, ││ │transpiratii profuze, anxietate, scădere ponderala, hipotonie musculara). │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Vibratii │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.a. Pentru vibratii discutate în anexele │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei semnificativ statistic sau││nr. 32-33-34 din Normele Generale de Protecţia │la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început. ││Muncii │ * Coordonarea psihomotorie ale indicatorilor de randament şi corectitudine la ││ │probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul││ │activităţii versus început. ││ │ * Frecventa acuzelor raportate sau a indicatorilor de morbiditate crescuti ││ │pentru leziuni ale aparatului locomotor (în special coloana vertebrala lombara)││ │aparatului cardiovascular (HTA şi cardiopatie ischemica) şi afecţiuni ││ │neuropsihice. │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4b. Pentru vibratii discutate în anexa nr. 35-36│ * Modificări semnificative static sau la mai mult de 35% din subiecti la ││din Normele Generale de Protecţia Muncii │testul de provocare la rece sau testul presor la rece comparativ de referinţa. ││ │ * Frecventa acuzelor raportate sau a indicatorilor de morbiditate pentru ││ │afecţiuni ale aparatului locomotor (în special la nivelul membrelor superioare)││ │ale aparatului digestiv şi sistemului nervos (parestezii, tulburări trofice ││ │leziuni electromiografice). ││ │ │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  INDICATORI (PARAMETRI) VALORI NESPECIFICE OBSERVAŢII
  1. INDICATORI FIZIOLOGICI
  1.a. Frecventa cardiaca Creşterea frecvenţei cardiace instantanee sau medie/minut cu mai mult de 20 bătăi comparativ cu valori de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mentala) şi/sau cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil)
  Creşterea frecvenţei cardiace instantanee sau medie/minut cu mai mult de 40 de bătăi comparativ cu valori de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mental-emotional) - în procesele de muncă cu constrângere temporala, cu factori necontrolabili, activitate cu publicul
  Scăderea semnificativ statistica sau la mai mult de 35% din subiecti a frecvenţei cardiace medii/ciclu de activitate comparativ cu valorile de referinţa sau din celelalte cicluri de activitate Oboseala neuropsihica în activităţi monoton repetitive (conducere mijloace de transport, supraveghere panouri de comanda, etc.)
  1.b. Parametrii variabilitatii frecven- tei cardiace (densita- tea de putere în banda LF,HF, raportul LF/HF, etc.) Modificări (cresteri sau scaderi) în raport cu valorile de referinţa sau în raport cu valorile medii/ciclu de activitate la mai mult de 35% din subiecti sau modificări semnificative statistic pe esantion repre- zentativ de personal Markeri pentru solicitarea cognitiva (mentala şi mental-emotionala).
  1.c. Tulburări de ritm cardiac şi conducere, denivelari ale segmen- tului ST-T (modificări tranzitorii) Prezenta tulburarilor de ritm cardiac şi conducere în timpul activităţii. Sub şi supra denivelari ale segmentului ST-T mai mari de 1 mm în timpul activităţii Manifestări determinate de expunere la cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil, câmpuri electromag- netice).
  1.d. Modificări ale tensiunii arteriale Creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 10 mmHg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizata sau cu valorile de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mentala) şi/sau cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil)
  Creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 40 mmHg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizata sau cu valorile de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mental-emotional) - în procesele de muncă cu constrângere temporala, cu factori necontrolabili, activitate cu publicul
  2. INDICATORI ENDOCRINI
  2.a. Modificări ale concentratiei urinare sau serice a catecolaminelor şi/sau a acidului vanilmandelic Cresteri sau scaderi semnificative statistic la sfârşitul activităţii versus început sau Cresteri sau scaderi la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  2.b. Modificări ale concentratiei hormoni- lor corticosteroizi (cortizol seric sau salivar, ACTH, etc.) Exemplu: creşterea concentratiei de cortizol salivar cu mai mult de un ng/ml la doua determinări succesive pe parcursul activi- tatii sau creşterea concentratiei de cortizol salivar cu mai mult de 15% faţă de valorile asteptate pentru un anume moment al zilei Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  2.c. Modificări ale concentratiei de prolactina Creesterea concentratiei de prolactina semnificativ statistic sau la mai mult de 35% din subiecti comparativ cu valorile de referinţa Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  3. Indicatori bio- chimici: trigliceride serice, colesterol total, HDL colesterol, fibrinogen, timp de coagulare Creşterea trigliceridelor serice, colestero- lului total, scăderea HDL colesterolului, creşterea fibrinogenului, scăderea timpului de coagulare comparativ cu valorile normale Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  4. INDICATORI PSIHOFIZIOLOGICI
  4.a. Analizorul vizual: acuitatea vizuala, funcţia de acomodare şi convergenta oculara, funcţia de adaptare la intuneric, ebluisarea, câmpul vizual, simtul cromatic, viteza per- ceptiei vizuale, miscarile oculopalpe- brale (număr clipiri/ minut) Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  4.b. Analizorul auditiv pragurile auditive Deplasarea temporară semnificativă statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început (în special deplasarea pragurilor auditive cu 5-10 dB pe frecventele înalte) Oboseala psihofiziologica
  5. INDICATORI PSIHOLOGICI
  5.a. Timpul de reactie la stimuli vizuali, auditivi şi/sau combi- natii ale acestora Cresteri ale letentelor psihomotorii semni- ficative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  5.b. frecventa critica de fuziune a imaginilor luminoase Scaderi semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  5.c. coordonarea psihomotorie Modificări ale indicatorilor de randament şi corectitudine la probe semnificative statis- tic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.d. reflexul electrodermal Cresteri ale rezistentei electrice a pielii semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.e. volumul, distri- butia şi concentrarea atenţiei Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.f. memoria de durata scurta şi medie Scaderi ale volumului, duratei de păstrare şi capacităţii de reproducere semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.g. randamentul pro- ceselor nervoase superioare (analiza- sinteza, rationament, gandire logica, reprezentare spatiala) Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6. INDICATORI PSIHOCOMPORTAMENTALI
  6.a. frecventa acuzelor raportate (psihoafec- tive, neurovegetative, senzitiv-senzoriale, tulburări de somn şi insertie socială) Raportate de mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale scalelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6.b. Neuroticism, anxietate, oboseala, hiperactivare-hipoacti- vare, sindroamele stres-dependente de burn-out, tense şi mobing Prezente la mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale probelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6.c. Modificări ale dinamicii şi structurii personalităţii Prezente la mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale probelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  --------------