ORDIN nr. 486 din 17 decembrie 2001pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 27 decembrie 2001    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 146.380 din 12 decembrie 2001, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Norma sanitară veterinara privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor suporta contravaloarea vaccinurilor contra pestei porcine clasice şi pseudopestei, folosite pentru vaccinarea animalelor proprietate a persoanelor fizice, precum şi contravaloarea vaccinurilor şi a manoperei pentru vaccinarea contra antraxului a animalelor receptive din zona Deltei Dunării.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 44 din 26 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, precum şi orice alte prevederi contrare. (2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1 NORMA SANITARĂ VETERINARAprivind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniulsănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli suntsuportate de către proprietarii animalelor  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara sunt obligatorii pentru toţi proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 2 (1) Acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara se efectuează de către medicii veterinari concesionari, în cazul animalelor proprietate a persoanelor fizice şi în cazul în care persoanele juridice nu deţin personal sanitar veterinar propriu. (2) Pentru animalele proprietate a persoanelor juridice acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara vor fi efectuate de către personalul sanitar veterinar propriu, cu condiţia ca acesta să fie împuternicit şi controlat de către autoritatea sanitară veterinara teritorială. (3) Dacă proprietarul animalelor este medic veterinar şi acesta este medic veterinar oficial, poate să efectueze acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara pentru propriile animale.  +  Articolul 3Medicii veterinari care efectuează acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara vor raporta lunar medicilor veterinari inspectori zonali acţiunile efectuate, produsele utilizate şi reactiile adverse apărute.  +  Articolul 4Toate acţiunile sanitare veterinare efectuate vor fi consemnate în documentele oficiale prevăzute de legislaţia sanitară veterinara în vigoare.  +  Articolul 5Toate persoanele juridice deţinătoare de animale vor întocmi un program anual cu acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara, care va fi aprobat de către un medic veterinar inspector zonal şi de către direcţia sanitară veterinara teritorială. Persoanele juridice care furnizează animale vii la export sau pentru abatorizare în vederea exportului vor inainta acest program spre aprobare şi Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.  +  Articolul 6 (1) Se interzice efectuarea altor acţiuni sanitare veterinare care nu sunt conforme cu prezenta norma sanitară veterinara. (2) În condiţii de forta majoră se pot efectua şi alte acţiuni sanitare veterinare, dar numai cu aprobarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.  +  Articolul 7În cazul depistarii de animale cu rezultate pozitive sau neconcludente în urma testarii pentru o anumită boala, în perioada de carantina după import, întregul efectiv importat va fi supus testarii pentru boala în cauza.  +  Articolul 8Acţiunile sanitare veterinare obligatorii, precum şi acţiunile de supraveghere sanitară veterinara a animalelor vii destinate exportului, prevăzute în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, se efectuează de medicii veterinari potrivit competentei stabilite de autoritatea sanitară veterinara de stat, în condiţiile legii, şi se confirma prin buletin de analiza sau prin alte documente oficiale precizate în legislaţia sanitară veterinara.  +  Articolul 9Acţiunile sanitare veterinare se efectuează la animalele destinate exportului în localităţile de origine sau în localităţile în care se afla fermele de carantina.  +  Articolul 10Medicul veterinar inspector zonal eliberează certificatele sanitare veterinare de export în baza rezultatelor acţiunilor sanitare veterinare efectuate în ferma de carantina sau în localitatea de origine a animalelor, în situaţia în care animalele sunt individualizate şi testate deja în localitatea de origine.  +  Articolul 11Testele obligatorii în vederea certificării pentru export a animalelor, precum şi cele prevăzute în cap. V se efectuează în laboratoarele sanitare veterinare de stat.  +  Articolul 12Testele obligatorii pentru caii şi magarii care se exporta în ţările din Uniunea Europeană se efectuează numai în laboratoarele sanitare veterinare agreate de autoritatea veterinara din ţara de destinaţie.  +  Capitolul 2 Acţiuni sanitare veterinare de supraveghereA. ACŢIUNI SANITARE VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A BOLILORI. Salmoneloze specifice pasarilor (produse de Salmonella imobile)1. La gaini se efectuează control serologic şi examen bacteriologic, după cum urmează:1.1. în unităţi indemne: a) control serologic trimestrial prin reactia de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectivele de linii pure şi bunici; b) control serologic la 25% din efectivele de reproducţie la transfer (16-24 de săptămâni) şi la 36, 46 şi 56 de săptămâni; c) control serologic la 25% din efectivele de pui broileri la vârsta de 30 de zile; d) control serologic trimestrial la 25% din efectivele de gaini ouatoare; e) examen bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie (embrioni, puf, meconiu, asternut);1.2. în unităţile contaminate: a) control prin reactia de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectiv; b) control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie, prevăzute la pct. 1.1.2. La curci:2.1. control serologic prin RASI şi/sau RSAL la 10% din efectivul de linii pure şi bunici la vârsta de 8, 12, 16 şi 20 de săptămâni;2.2. control serologic prin RASI şi/sau RSAL la 10% din efectiv la formarea familiilor şi la intrarea în ouat (28-30 de săptămâni);2.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.3. La fazani:3.1. control serologic prin RASI la 100% din efectivul matca înainte de formarea familiei şi înainte de intrarea în ouat;3.2. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.4. La bibilici:4.1. control serologic trimestrial prin RASI la 100% linii pure şi bunici;4.2. control serologic la 25% din fiecare lot, din efectivul de părinţi, înainte de a intră în ouat;4.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.5. La porumbei - examen bacteriologic în caz de suspiciune sau când se înregistrează mortalitate crescută.Probele pozitive prin reactia de aglutinare cu sânge integral (RASI) se examinează obligatoriu prin reactia de seroaglutinare lenta (RSAL) la laboratorul sanitar veterinar de stat judeţean sau la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala.În cazul izolarii unor tulpini de Salmonella imobile, acestea se trimit obligatoriu pentru tipizare la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala.Păsările cu reactie pozitiva la RSAL se elimina obligatoriu din efectiv.II. Micoplasmoza respiratorie aviara: a) control serologic trimestrial pentru tot efectivul de reproducţie; b) control prin embrioteste lunare pe embrionii neviabili sau morţi, depistati la transferul în eclozionator şi la sfârşitul perioadei de incubaţie, în efectivele de selecţie şi reproducţie.Efectivele depistate pozitive se elimina de la reproducţie, iar ouăle provenite de la păsările de reproducţie vor fi destinate consumului uman.III. Paratifoza aviara: a) examene anatomopatologice şi bacteriologice pe păsări bolnave, cadavre, embrioni, dejectii, tampoane cloacale recoltate:1. la fiecare doua săptămâni din fermele de selecţie şi reproducţie;2. o dată pe luna din fermele de pui de carne şi de ouatoare; b) toate probele pozitive se trimit la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala pentru tipizare.IV. Pesta porcina clasica la mistretiSupravegherea pestei porcine clasice la mistreti se realizează după cum urmează: a) toate probele recoltate de la toţi mistretii vanati şi destinaţi exportului; b) 25% din mistretii vanati, care vor fi folosiţi pentru consum intern, de pe teritorii în care se practica vaccinarea contra pestei porcine clasice la porcii domestici.V. Mamitele: a) toate vacile în lactatie de la care se preia laptele pentru procesare în vederea consumului uman se vor controla lunar prin teste rapide pentru depistarea mamitelor; b) se interzice livrarea laptelui pentru consum uman de la vacile cu mamite.VI. MorvaToţi caii sacrificati pentru consum uman vor fi testati prin RFC cu 10 zile înainte de sacrificare.B. ACŢIUNI SANITARE VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A MATERIALULUI SEMINAL: a) toate unităţile care deţin masculi reproducatori în vederea obţinerii de la aceştia de material seminal vor executa pentru fiecare specie acţiunile sanitare veterinare în conformitate cu legislaţia specifică; b) lunar se vor executa examene bacteriologice şi micologice la un laborator autorizat pe material seminal recoltat de la fiecare donator.  +  Capitolul 3 Acţiuni sanitare veterinare de profilaxie specificăA. ACŢIUNI SANITARE VETERINARE OBLIGATORII DE PROFILAXIE SPECIFICAI. Pesta porcina clasica: a) în fermele de animale se vor efectua vaccinari pe fluxul tehnologic după cum urmează:1. la purcei la vârsta de 60 şi 120 de zile;2. la vieri, scroafe de reproducţie şi porci la ingrasat, de doua ori pe an, în trimestrele I şi III; b) porcinele proprietate a persoanelor fizice vor fi vaccinate de doua ori pe an la intervale de 6 luni, iar porcinele în vârsta de peste 60 de zile, cu vaccinari de completare lunare; c) vaccinarea porcinelor aflate pe teritoriul judeţelor Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare şi Salaj este interzisă; d) porcinele aflate pe teritoriul judeţelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj şi Maramures vor fi vaccinate cu vaccin deletat de doua ori pe an la interval de 6 luni, cu vaccinari lunare de completare.II. Pseudopesta aviara: a) în exploatatiile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari pe fluxul tehnologic la efectivele de gaini, curci, fazani şi porumbei, conform schemelor stabilite de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, cu vaccinuri vii preparate din tulpini lentogene şi vaccinuri inactivate; b) în exploatatiile proprietate a persoanelor fizice se efectuează vaccinari individuale cu vaccinuri vii preparate din tulpini lentogene de virus şi vaccinuri uleioase inactivate; c) vaccinarile antipseudopestoase se vor efectua astfel:1. puii de gaina vor fi vaccinati de doua ori consecutiv cu vaccinuri vii lentogene, cu respectarea instrucţiunilor emise de producător;2. tineretul şi gainile adulte se pot vaccina cu vaccinuri uleioase inactivate, cu respectarea instrucţiunilor de folosire emise de producător.III. RabiaSe efectuează vaccinarea generală a cainilor şi pisicilor în vârsta de peste 3 luni o dată pe an, în lunile octombrie-decembrie, şi vaccinari de completare.IV. Antrax: a) la bovine se efectuează vaccinari generale o dată pe an, la efectivele în vârsta de peste doua luni, în perioada martie-mai, cu completări lunare. În judeţele şi/sau localităţile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repeta după 6 luni; b) la cabaline se efectuează vaccinari generale o dată pe an, la efectivele în vârsta de peste 6 luni, în perioada martie-mai, cu completări lunare. În judeţele şi/sau localităţile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repeta după 6 luni; c) la ovine se efectuează vaccinari generale o dată pe an, la efectivele în vârsta de peste 3 luni, în perioada martie-mai, cu completări lunare. În judeţele şi/sau localităţile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repeta după 6 luni; d) vaccinarile generale se executa concomitent cu examenele pentru bruceloza sau la citirea tuberculinarilor; e) vaccinarea se evidenţiază individual în tabele; f) dacă se procura furaje provenite din zone cu antecedente epizootice de antrax, vaccinarea se repeta după 6 luni; g) vaccinarea se executa cu cel puţin 14 zile înainte de scoaterea la pasune, iar pentru ovine cu 21 de zile înainte de preluare în ingrasatorii.V. Boala Aujeszky: a) se efectuează vaccinari în ferme de selecţie şi în ferme care livreaza animale de reproducţie la:1. vieri şi scroafe;2. tineret; b) ultima vaccinare se va efectua cu cel puţin 14 zile înainte de livrare; c) vaccinul utilizat va fi preparat cu tulpina de virus deletata.VI. Rinopneumonia ecvina:Vaccinarea preventivă a armasarilor pepinieri şi a iepelor gestante peste luna a V-a se efectuează cu rapel, conform schemei recomandate de producător.VII. Bronsita infectioasa aviara: a) vaccinari pe flux tehnologic la gaini - linii pure, bunici şi părinţi de reproducţie, rase grele, uşoare şi hibrizi oua consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin; b) la puii de carne vaccinarile se efectuează în funcţie de situaţia epidemiologica; c) se utilizează vaccinuri vii şi vaccinuri inactivate; d) vaccinarile vor fi obligatoriu însoţite de o furajare echilibrata şi de un program riguros de profilaxie generală, incluzând dezinfectiile repetate.VIII. Variola aviara: a) în exploatatiile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari la:1. efectivele de tineret de înlocuire, pentru gaini de selecţie, reproducţie şi oua consum;2. efectivele de porumbei, la tineretul din anul curent;3. potarnichi şi prepelite de reproducţie; b) se folosesc tipul de vaccin şi schema de vaccinare recomandată de producător pentru fiecare specie. Vaccinarea la porumbei se executa în trimestrul II, după cel puţin 14 zile de la vaccinarea contra paramixovirozei.IX. Bursita infectioasa aviara: a) vaccinari pe flux tehnologic la gaini - linii pure, bunici şi părinţi de reproducţie, rase grele, uşoare şi hibrizi oua consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin. La puii de carne vaccinarile se efectuează în funcţie de situaţia epidemiologica; b) se utilizează vaccinuri vii şi vaccinuri inactivate; c) vaccinarile vor fi obligatoriu însoţite de o furajare echilibrata şi de un program riguros de profilaxie generală, incluzând dezinfectiile repetate.X. Boala Marek: a) vaccinari în staţiile de incubaţie la puii părinţi în vârsta de o zi, iar în condiţii epidemiologice deosebite se vaccineaza şi puii de carne; b) vaccinarea se efectuează de personal calificat.XI. Encefalita virala a vulpilor: a) în exploatatiile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari la efectivul de reproducţie:1. vulpi argintii;2. vulpi albastre;3. tineret.În efectivele contaminate se vor vaccina animalele clinic sanatoase de la vârsta de 4 săptămâni; b) în exploatatiile proprietate a persoanelor fizice, după caz, se procedează ca la lit. a); c) vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra bolii lui Carre, în puncte separate:1. de la vârsta de 10-12 săptămâni;2. cu rapel la 15-21 de zile.XII. Rujetul porcului: a) în fermele proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari pe flux tehnologic la:1. purcei în vârsta de peste 90 de zile, cu repetarea la vârsta de 120 de zile;2. vierii şi scroafele de reproducţie, de doua ori pe an, în trimestrele I şi III; b) vaccinarea antirujetica poate fi facuta concomitent cu vaccinarea antipestoasa porcina la vârsta de peste 90 de zile. În cazul utilizării vaccinurilor monovalente inocularea se va face în puncte separate.B. ACŢIUNI DE PROFILAXIE SANITARĂ VETERINARA SPECIFICA ÎN FUNCŢIE DE ANTECEDENTE EPIZOOTICE SAU DE NECESITATEI. Carbunele emfizematos: a) se efectuează vaccinari generale de doua ori pe an la bovinele în vârsta de peste 3 luni, în localităţile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani; b) vaccinarile se executa în perioada aprilie-mai şi octombrie-noiembrie, cu completări lunare; c) vaccinarile animalelor din import se efectuează în perioada de carantina profilactica, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boala; d) vaccinarea se executa la interval de cel puţin 14 zile de alte vaccinari.II. TetanosVaccinarea antitetanica a tineretului cabalin se efectuează la vârsta de 6 luni cu doza I, cu rapel la 30 de zile şi la 1 an.III. PasteurelozaVaccinari în localităţile din zonele în care s-au diagnosticat cazuri: a) la toate bovinele în vârsta de peste 3 săptămâni, în perioada martie-aprilie, cu rapel la 14 zile şi repetare din 6 în 6 luni, şi la cele din import, în perioada de carantina profilactica, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boala în aceeaşi perioadă; b) la loturile de porcine afectate, după izolarea şi tratarea animalelor bolnave; vaccinari în ferme şi localităţi din zonele în care s-a diagnosticat boala, la porcine clinic sanatoase din focarele de boala; c) vaccinarile se executa cu 14 zile înaintea altor vaccinari şi cu 30 de zile înainte de ieşirea la pasunat. Animalele bolnave se vor vaccina după izolare şi tratare.IV. Rinita atrofica a porculuiSe efectuează vaccinari la porcine în ferme şi localităţi în care s-a diagnosticat boala, la solicitarea proprietarilor.V. Pleuropneumonia infectioasa a porcinelorSe efectuează vaccinari la porcine în ferme şi localităţi în care s-a diagnosticat boala. Se efectuează vaccinarea la cel puţin 14 zile după vaccinarea antipestoasa.VI. Sindromul caderii ouatuluiSe efectuează vaccinari la păsări în ferme în care s-a diagnosticat boala şi se executa conform prospectului.VII. Holera aviara: a) la galinacee: vaccinarea pasarilor sanatoase în vârsta de peste o luna, în loturile şi localităţile în care boala evolueaza endemic; b) la rate şi gaste: vaccinari de doua ori pe an, în martie şi septembrie, la întregul efectiv de rate şi gaste în vârsta de peste 3 săptămâni, conform schemelor stabilite la loturile şi localităţile cu antecedente de boala în ultimele 6 luni; c) la fazani: vaccinarea pasarilor sanatoase în vârsta de peste o luna, conform schemelor stabilite la loturile cu antecedente de boala în ultimele 6 luni; d) vaccinari de doua ori pe an, în lunile martie şi septembrie, în localităţile cu antecedente de boala, la păsările receptive în vârsta de peste 3 săptămâni, clinic sanatoase, numai cu aprobarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare.VIII. Variola aviaraÎn exploatatiile proprietate a persoanelor fizice se efectuează vaccinari la efectivele de gaini şi porumbei în localităţile cu antecedente epizootice în ultimele 12 luni.IX. Viroze enteropulmonare la bovine: a) vaccinari de doua ori pe an cu vaccin IBR-IPV, PI 3 şi BVD-MD:1. la efective din unităţi în care au evoluat viroze enteropulmonare în ultimele 12 luni, folosindu-se vaccin inactivat;2. în ingrasatorii pe fluxul tehnologic de producţie, folosindu-se vaccin viu atenuat;3. la animale din import, cu vaccin inactivat, în perioada de carantina, după minimum 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi de reproducţie în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente epizootice în aceeaşi perioadă; b) vaccinarile pot fi executate concomitent cu vaccinarea anticolibacilara; c) vaccinarea contra rinotraheitei infectioase a mamelor de tauri şi a taurasilor care vor intră în testare este interzisă.X. ColibacilozaVaccinarea animalelor gestante în:1. unităţile cu antecedente epizootice;2. loturile în care s-a diagnosticat boala la: a) vacile gestante, cu 45 de zile înainte de fatare, cu rapel la 15 zile; b) scroafele gestante, la 75 şi 95 de zile vârsta de gestatie, simultan cu vaccinarile contra dizenteriei anaerobe şi gastroenteritei transmisibile.Vaccinarea scroafelor şi scrofitelor din ferme şi localităţi cu antecedente de boala se efectuează la 75 şi 95 de zile vârsta de gestatie.Se pot utiliza vaccinuri preparate cu serotipuri izolate din unitate sau vaccinuri cu poliadezine.XI. Leptospiroza: a) la bovine şi cabaline: vaccinari de doua ori pe an în unităţi şi curţi în care s-au înregistrat cazuri de boala, cu rapel la 10 zile, conform instrucţiunilor producătorului.La tineretul în vârsta de 1-6 luni se executa un rapel cu doza a doua de vaccin.După caz, vaccinarile se efectuează şi în colectivitatile de animale.Se utilizează vaccinuri cu serotipurile identificate în unităţile sau curţile respective.Vor fi respectate prevederile prospectului care însoţeşte produsul; b) la porcine: vaccinari la vieri, scroafe şi tineret de reproducţie din ferme şi localităţi cu antecedente de boala.Se utilizează vaccinuri bivalente (L. pomona şi L. tarassovi). În caz de necesitate pot fi incluse şi alte serotipuri identificate în focar.XII. Infectii cu coronavirus (GET): a) vaccinarea scroafelor şi scrofitelor din ferme şi localităţi cu antecedente de boala se efectuează la 75 şi 95 de zile vârsta de gestatie; b) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinarile contra colibacilozei şi dizenteriei anaerobe.XIII. Anaerobioze: a) vaccinarea la ovine şi caprine:1. din fermele de selecţie, elita şi din import - în perioada a II-a a gestatiei şi apoi după 6 luni;2. la berbecii, tapii şi tineretul din unităţile cu antecedente de boala - din 6 în 6 luni;3. la mieii şi iezii din unităţile cu antecedente de boala - la 3 luni;4. la ovinele şi caprinele din ingrasatoriile cu antecedente de boala; b) vaccinarea scroafelor şi scrofitelor din ferme şi localităţi cu antecedente de boala se efectuează la 75 şi 95 de zile vârsta de gestatie; c) vaccinarea se face cu vaccinuri care să cuprindă patotipuri dominante la speciile respective; d) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinarile contra colibacilozei şi GET; e) în caz de serumizare vaccinarea se face după cel puţin 14 zile.XIV. Agalaxia contagioasa la ovine şi caprine: a) vaccinari în unităţile şi localităţile cu antecedente epizootice:1. la oile şi caprele mame, la jumătatea perioadei de gestatie;2. la berbecii şi tapii reproducatori, oile sterpe şi tineret, în perioada mai-iunie;3. la mieii la vârsta de 45 de zile; b) în unităţile şi localităţile în care evolueaza boala se vaccineaza numai efectivul clinic sanatos.XV. Mamita gangrenoasa a ovinelorVaccinarea ovinelor clinic sanatoase se efectuează în a doua jumătate a gestatiei: a) în unităţile şi localităţile cu antecedente de boala în ultimele 12 luni; b) în unităţile în care evolueaza boala se vor vaccina oile gestante în ultima luna de gestatie.XVI. Ectima contagioasa a ovinelor: a) vaccinarea ovinelor în vârsta de peste o luna din:1. unităţile şi localităţile cu antecedente de boala în ultimele 12 luni;2. unităţile în care evolueaza boala; b) ovinele care se importa în astfel de unităţi sau localităţi trebuie să fie vaccinate în ţara de origine sau în perioada de carantina.XVII. Avortul salmonelic al oilorVaccinarea oilor clinic sanatoase, aflate în ultima luna de gestatie, din: a) unităţile şi localităţile cu antecedente de boala în ultimele 12 luni; b) unităţile în care evolueaza boala.XVIII. Avortul salmonelic al iepelorVaccinarea animalelor clinic sanatoase din: a) unităţile şi localităţile cu antecedente de boala în ultimele 12 luni; b) unităţile în care evolueaza boala.Se vor vaccina iepele gestante în ultimele doua luni de gestatie.XIX. Salmoneloza purceilor: a) vaccinari la purceii sugari, începând cu vârsta de 20 de zile, din ferme şi localităţi cu antecedente de boala; b) se va evita administrarea de antibiotice în cazul utilizării de vaccinuri vii.XX. Listerioza ovinelor: a) vaccinarea ovinelor în vârsta de peste 30 de zile, în unităţile şi localităţile cu antecedente epizootice, în perioada noiembrie-decembrie; b) vaccinarea ovinelor clinic sanatoase din unităţile şi localităţile în care evolueaza boala.XXI. Rabia:Se efectuează vaccinarea loturilor de animale suspecte de contaminare, preventiv sau postinfectios, în zone rabigene stabilite de direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.XXII. Encefalomielita infectioasa aviaraSe efectuează vaccinari pe fluxul tehnologic în unităţile de selecţie şi reproducţie, în funcţie de antecedente de boala.XXIII. Anemia infectioasa a puilor de gainaSe efectuează vaccinari pe fluxul tehnologic în unităţile în care s-a înregistrat boala, în funcţie de antecedente de boala.XXIV. Laringotraheita infectioasa aviaraSe efectuează vaccinarea pasarilor din unităţi cu antecedente de boala.XXV. Mixomatoza la iepuriVaccinari la: a) efectivele adulte, o dată pe an, în perioada martie-aprilie şi august-septembrie; b) efectivele de tineret pentru reproducţie, la vârsta de 4-5 săptămâni, cu rapel la 30 de zile; c) efectivele de tineret pentru carne, la vârsta de 4-5 săptămâni.Vaccinarile se efectuează numai în judeţele în care s-au înregistrat cazuri de boala în ultimele 12 luni.XXVI. Boala virala hemoragica a iepurelui: a) vaccinarea se efectuează la matca şi tineret cu vaccin inactivat; b) vaccinarea se face conform instrucţiunilor producătorului.XXVII. Botulismul la nurci: a) în crescatoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari o dată pe an la:1. efectivul de reproducţie, în luna ianuarie;2. tineretul la vârsta de 7-8 săptămâni; b) în crescatoriile proprietate a persoanelor fizice vaccinarile se fac, după caz, la fel ca în crescatoriile proprietate a persoanelor juridice; c) vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra enteritei virotice, în puncte separate.XXVIII. Enterita virotica a nurcilor: a) în crescatoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinari o dată pe an la:1. efectivul de reproducţie în luna ianuarie;2. tineretul la vârsta de 7-8 săptămâni; b) în crescatoriile proprietate a persoanelor fizice, după caz, vaccinarile se fac la fel ca în crescatoriile proprietate a persoanelor juridice; c) vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra botulismului, în puncte separate.XXIX. Vaccinari contra bolilor infectioase ale cainilor şi pisicilor: a) pentru următoarele boli:1. boala Carre;2. parvoviroza canina;3. hepatita contagioasa canina;4. leptospiroza canina;5. panleucopenia pisicilor;6. leucoza pisicilor;7. rinotraheita infectioasa a pisicilor;8. caliciviroza felina; b) vaccinarile se fac cu vaccinuri monovalente sau polivalente, conform schemei recomandate de producători.  +  Capitolul 4 Acţiuni-condiţii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportuluiA. PENTRU EXPORTUL DE BOVINE VII:1. Cu destinaţia tăiere imediata: a) perioada de carantina obligatorie: 10 zile; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni; c) tratament antiparazitar intern şi extern; d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoza bovina prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export; e) 1 test la fiecare animal pentru leucoza enzootica bovina prin imunodifuzie sau prin metoda "Elisa", cu maximum 30 de zile înainte de export.2. Cu destinaţia producţie (creştere): a) perioada de carantina obligatorie: 15 zile; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni; c) tratament antiparazitar intern şi extern; d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoza bovina prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export; e) 1 test la fiecare animal pentru leucoza enzootica bovina prin imunodifuzie sau prin metoda "Elisa", cu maximum 30 de zile înainte de export; f) 1 test la fiecare animal pentru bruceloza bovina prin reactie de seroaglutinare sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export.3. Cu destinaţia reproducţie: a) perioada de carantina obligatorie: 15 zile; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni; c) tratament antiparazitar intern şi extern; d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoza bovina prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export; e) 1 test la fiecare animal pentru leucoza enzootica bovina prin imunodifuzie sau prin metoda "Elisa", cu maximum 30 de zile înainte de export; f) 1 test la fiecare animal pentru bruceloza bovina prin reactie de seroaglutinare sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export; g) 1 test la fiecare animal pentru mamite, cu maximum 30 de zile înainte de export; h) 5% din efectivul testat pentru leptospiroza bovina, cu maximum 30 de zile înainte de export, i) 1 test la fiecare animal pentru rinotraheita infectioasa bovina/vulvo-vaginita pustuloasa infectioasa, cu maximum 30 de zile înainte de export; j) 1 test la fiecare animal pentru boala mucoaselor/diareea virotica bovina, cu maximum 30 de zile înainte de export.B. PENTRU EXPORTUL DE OVINE SAU CAPRINE VII:1. Cu destinaţia reproducţie: a) perioada de carantina obligatorie: minimum 7 zile - maximum 6 săptămâni; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni; c) tratament antiparazitar intern şi extern; d) 10% din efectivul testat pentru Brucella ovis.2. Cu destinaţia creştere sau ingrasare: a) perioada de carantina obligatorie: minimum 7 zile - maximum 6 săptămâni; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni, c) tratament antiparazitar intern şi extern.3. Cu destinaţia tăiere: a) perioada de carantina obligatorie: 7 zile; b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârsta de peste doua luni; c) tratament antiparazitar.C. PENTRU EXPORTUL DE CABALINE VII:1. Cu destinaţia macelarie direct din abator: a) perioada de carantina obligatorie: 10 zile; b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârsta de peste 6 luni; c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infectioasa ecvina, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie; d) 1 test la fiecare animal pentru morva, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.2. Cu destinaţia macelarie printr-o piaţa sau printr-un centru de colectare: a) perioada de carantina obligatorie: 10 zile; b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârsta de peste 6 luni; c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infectioasa ecvina, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie; d) 1 test la fiecare animal pentru morva, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.3. Cu destinaţia producţie (creştere) şi reproducţie: a) perioada de carantina obligatorie: minimum 10 zile - maximum 22 de zile; b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârsta de peste 6 luni; c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infectioasa ecvina, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin imunodifuzie; d) 1 test la fiecare animal pentru morva, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului; e) 1 test pentru fiecare animal pentru durina, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.4. Cu destinaţia sport: din pasaportul individual, sub semnatura medicului veterinar oficial, trebuie să rezulte ca au fost testate pentru: a) anemia infectioasa, cu cel mult 3 luni înainte de export, prin imunodifuzie; b) morva, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reactia de fixare a complementului; c) durina, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reactia de fixare a complementului; d) arterita virala, cu 21 de zile înainte de export, prin reactia de seroneutralizare.D. PENTRU EXPORTUL IEPURILOR VII: a) perioada de carantina: 15 zile; b) testare la toate animalele în vârsta de peste 8 luni pentru bruceloza prin reactia de seroaglutinare rapida cu roz-bengal; c) testare la 10% din efectiv pentru sindromul hemoragic al iepurelui prin testul "Elisa"; d) toate animalele moarte în perioada de carantina vor fi supuse examenului anatomopatologic şi virusologic pentru sindromul iepurelui brun european şi examenului bacteriologic pentru tularemie.E. PENTRU EXPORTUL DE FAZANI VII: a) perioada de carantina: 15 zile; b) examinare serologica la 10% din efectiv pentru salmoneloza, prin reactia de aglutinare cu sânge integral; c) examinare serologica la 5% din efectiv pentru pseudopesta aviara.  +  Capitolul 5 Acţiuni sanitare veterinare obligatorii pentru animalele vii importate, efectuate în perioada de carantinaA. BOVINE1. Bovinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman şi care au vârsta de peste 30 de luni, se testeaza pentru ESB.2. Bovinele importate pentru creştere sau reproducţie vor fi supuse următoarelor teste: a) 10% din efectiv va fi testat de doua ori pentru febra aftoasa la 7 şi 21 de zile de la intrarea în ţara; b) 20% din efectiv va fi testat pentru: stomatita veziculoasa, pesta bovina, pleuropneumonie contagioasa bovina, dermatita nodulara; c) 30% din efectiv va fi testat pentru leucoza enzootica bovina; d) întregul efectiv va fi testat pentru tuberculoza la 42 de zile de la import; e) 25% din efectiv va fi testat pentru: paratuberculoza, bruceloza, rinotraheita infectioasa a bovinelor, trichomonoza, boala mucoaselor, după cel puţin 7 zile de la import.B. OVINE ŞI CAPRINE1. Ovinele şi caprinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman şi care au vârsta de peste 18 luni, se testeaza pentru scrapie.2. Ovinele şi caprinele importate pentru creştere sau reproducţie: a) 20% din efectivul importat va fi testat pentru: pesta micilor rumegatoare, bluetongue şi febra aftoasa; b) 25% din efectivul importat va fi testat pentru: paratuberculoza, bruceloza (Brucella melitensis), artrita encefalita caprina, Maedi-Visna, leptospiroza.C. CABALINECaii importaţi pentru creştere şi reproducţie se testeaza obligatoriu individual când numărul acestora nu este mai mare de 5 sau procentual când numărul acestora este mai mare de 5, pentru următoarele boli: a) pesta africana a calului: 20%; b) anemia infectioasa ecvina, arterita virala ecvina, influenţa ecvina, rinopneumonia ecvina, leptospiroza: 25%; c) morva, durina: 30%.D. PORCINEPorcinele importate pentru creştere şi reproducţie vor fi testate pentru: a) febra aftoasa, boala veziculoasa a porcului, pesta porcina africana, pesta porcina clasica, boala de Teschen: 25%; b) boala Aujeszky, bruceloza, sindromul respirator şi reproductiv, gastroenterita transmisibila, leptospiroza: 20%.E. PĂSĂRIPăsările importate pentru creştere şi reproducţie vor fi testate pentru: a) influenţa aviara, pseudopesta aviara: 30%; b) bronsita infectioasa aviara, laringotraheita infectioasa, difteriovariola aviara, B.I.A., boala lui Marek, tifoza aviara, micoplasmoza aviara, hepatita virala a ratei, enterita virala a ratei: 15%.F. PEŞTIPestii vii şi gametii importaţi pentru popularea bazinelor piscicole se vor testa, pe probe reprezentative, pentru identificarea eventualei infectari faţă de necroza hematopoietica infectioasa - salmonide, viremia de primavara a crapului, septicemia hemoragica virala - salmonide.G. ALBINEFamiliile de albine importate vor fi testate, pe probe reprezentative, pentru acarioza, loca europeană, loca americana, nosemoza, varooza.H. IEPURI VIIIepurii vii importaţi pentru popularea fondurilor de vânătoare sau pentru creştere şi reproducţie vor fi testati pentru bruceloza, sindromul hemoragic al iepurelui, la 10% din efectiv, şi prin examen bacteriologic pentru tularemie pe animalele moarte în perioada de carantina.--------------