HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 27 noiembrie 2001privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 11 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Terenul proprietate publică a statului, în suprafaţa de 41.170 mp, situat în municipiul Bucureşti, Bd Unirii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 410/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 27 aprilie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul culturii şi cultelor,Laurentiu Tanase,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
           
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti Bd UniriiConsiliul General al Municipiului BucureştiPatriarhia Bisericii Ortodoxe RomâneSuprafaţa = 41.170 m2
  ---------