HOTĂRÂRE nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 7 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prefectii, președinții consiliilor județene și primării vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul informațiilor publice,
  Vasile Dincu
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu
   +  ANEXĂNORMEde aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorităținaționale de a folosi limba maternă în administrația publica locală, cuprinse în Legeaadministrației publice locale nr. 215/2001