HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României(actualizată până la data de 26 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 26 iunie 2003 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 223 din 7 martie 2002; HOTĂRÂREA nr. 544 din 17 mai 2003.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 22 şi 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Miniştrii, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ai altor persoane juridice, prefectii şi primării vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescu  +  AnexăNORMA 21/11/2001