LEGE Nr. 71 din 28 octombrie 1993pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, emisă în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 3 noiembrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 4 august 1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 9 august 1993, emisă în baza art. 1 lit. a) din Legea nr. 58/1993 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 12 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------