LEGE Nr. 70 din 28 octombrie 1993privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 1 noiembrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea unui sprijin financiar nerambursabil, în limita sumei de 25 miliarde lei, producătorilor agricoli, indiferent de forma de proprietate, care au efectuat cheltuieli pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinti.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, producătorii agricoli care au efectuat cheltuieli pe suprafeţele calamitate prin seceta sunt: societăţile comerciale agricole cu capital majoritar sau parţial de stat, societăţile agricole de tip privat, asociaţiile agricole de tip familial, producătorii agricoli individuali, alţi deţinători legali de terenuri.  +  Articolul 3Sumele care se acordă în contul sprijinului financiar nerambursabil se stabilesc în funcţie de cheltuielile efectuate pe fiecare cultura calamitata ca urmare a secetei.  +  Articolul 4Guvernul României este autorizat ca în vederea acoperirii sumei de 25 miliarde lei, în funcţie de derularea execuţiei bugetului de stat în a doua jumătate a anului 1993, sa dispună următoarele măsuri: a) sa majoreze veniturile bugetului de stat cu realizarile care se vor obţine suplimentar peste prevederile bugetare pe anul 1993; b) sa utilizeze, prin virari de credite bugetare, disponibilităţile care se vor previziona la orice categorie de cheltuieli prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993. Propunerile de majorare a veniturilor şi de disponibilizare şi virare a disponibilităţilor de credite bugetare se vor prezenta de către Ministerul Finanţelor, cu acordul ordonatorilor principali de credite din ale căror bugete se fac disponibilizarile respective. În limita sumei de 25 miliarde lei destinate sprijinirii producătorilor agricoli, indiferent de forma de proprietate, din judeţele menţionate la art. 1, se vor majoră cheltuielile bugetului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu acoperirea din mobilizarile suplimentare de venituri şi din sumele disponibilizate din bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va emite norme metodologice de stabilire a cheltuielilor pe hectar, de acoperit pe fiecare cultura calamitata, şi de alocare a sumelor de la bugetul de stat producătorilor agricoli, care se supun Guvernului spre aprobare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU------------