ORDIN nr. 491 din 5 octombrie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement(actualizat până la data de 24 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009.Ministrul turismului,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement,având în vedere avizul Ministerului Tineretului şi Sportului şi avizul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Matei-Agathon Dan  +  AnexăNORMA 05/10/2001