LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*)privind taxele judiciare de timbru(actualizată până la data de 28 august 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 august 2001, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998; LEGEA nr. 26 din 26 ianuarie 1999; ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999; HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000; ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxeaza în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxeaza astfel: a) până la valoarea de 300.000 lei 15.000 lei; b) între 300.000 lei şi 3.000.000 lei 15.000 lei + 10% pentru cedepăşeşte 300.000 lei; c) între 3.000.000 lei şi 30.000.000 lei 285.000 lei + 8% pentru cedepăşeşte 3.000.000 lei; d) între 30.000.000 lei şi 150.000.000 lei 2.445.000 lei + 6% pentruce depăşeşte 30.000.000 lei; e) între 150.000.000 lei şi 300.000.000 lei 9.645.000 lei + 4% pentruce depăşeşte 150.000.000lei; f) între 300.000.000 lei şi 1.500.000.000 lei 15.645.000 lei + 2% pentruce depăşeşte 300.000.000lei; g) peste 1.500.000.000 lei 39.645.000 lei + 1% pentruce depăşeşte 1.500.000.000lei.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.500.000 lei, indiferent de valoarea contestată.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarata în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.  +  Articolul 3Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 150.000 lei;------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.a^1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 90.000 lei;Dacă prin cerere se solicita şi repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1).------------Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 75.000 lei;------------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 150.000 lei;Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. d) cereri de recuzare în materie civilă 30.000 lei;------------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii 75.000 lei;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 75.000 lei;------------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. g) contestaţii în anulare 75.000 lei;------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. h) cereri de revizuire 75.000 lei;------------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 150.000 lei;În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;------------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 150.000 lei;------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. k) cereri de strămutare în materie civilă 30.000 lei;------------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 30.000 lei;------------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 30.000 lei;- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300.000 lei;------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 30.000 lei;------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 75.000 lei;------------Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 300.000 lei;-------------Lit. o^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 3.000.000 lei;------------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. r) cereri de asistenţa judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţionala se efectuează gratuit:- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 300.000 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 600.000 lei;------------Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. s) cereri de înfiinţare a popririi 75.000 lei;------------Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată;------------Lit. ş) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 15.000 lei;------------Lit. t) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie 6.000 lei/pagina;------------Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 6.000 lei;------------Lit. ţ^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, pentru fiecare comunicare 30.000 lei;------------Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 6.000 lei;------------Lit. v) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 150.000 lei.------------Lit. x) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 3^1 (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxeaza corespunzător taxei de timbru pentru autentificarea actului, prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 4Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 300.000 lei;------------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. III din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 150.000 lei.------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. III din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 5Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 300.000 lei;------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. IV din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 300.000 lei.------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. IV din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 6În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri:--------------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 300.000 lei;------------Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. V din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 300.000 lei;------------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. V din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998privind procedura falimentului băncilor 300.000 lei;------------Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. V din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic) 150.000 lei.------------Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. V din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 7Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 300.000 lei;------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. VI din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 60.000 lei;------------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. VI din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 45.000 lei.------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. VI din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 8Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 60.000 lei;------------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. VII din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 60.000 lei;------------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. VII din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 30.000 lei.------------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. VII din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 8^1 (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxeaza cu 15.000 lei.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. VIII din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 8^2Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:    a) cereri pentru soluţionarea conflictelor       de competenţa între birourile executorilor       judecătoreşti 60.000 lei;    b) plângeri împotriva refuzului executorului       judecătoresc de a îndeplini un act sau de       a efectua o executare silită 60.000 lei;    c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii       şi a ştampilei executorului judecătoresc 30.000 lei.-------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnătura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:    a) până la 3.000.000 lei 4%, dar nu mai puţin de 30.000 lei;    b) de la 3.000.000 lei la       15.000.000 lei 120.000 lei + 3% pentru suma care                                          depăşeşte 3.000.000 lei;    c) de la 15.000.000 lei la       30.000.000 lei 480.000 lei + 2% pentru suma care                                          depăşeşte 15.000.000 lei;    d) de la 30.000.000 lei la       45.000.000 lei 780.000 lei + 1,5% pentru suma care                                          depăşeşte 30.000.000 lei;    e) peste 45.000.000 lei 1.005.000 lei + 1% pentru suma care                                          depăşeşte 45.000.000 lei.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. IX din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (2) Transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxeaza cu 0,02% din preţul activului dobândit. (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate. (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanţa garantat, dar nu mai mult de 300.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii pentru acelaşi credit nu poate depăşi taxa maxima prevăzută mai sus.------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. IX din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie se taxeaza cu 30.000 lei.------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. IX din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate, se taxeaza cu 60.000 lei.------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. IX din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară se taxeaza cu 15.000 lei pentru fiecare exemplar.------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. IX din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 10Cererile reconventionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxeaza după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.  +  Articolul 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 30.000 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 12Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, se taxeaza cu 60.000 lei.------------Art. 12 a fost modificat de pct. XI din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 13Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 60.000 lei.------------Art. 13 a fost modificat de pct. XII din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 14Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.  +  Articolul 15Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii; b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi şi de prestări de servicii; c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere; d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege; f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în munca;---------------Lit. f^1) a art. 15 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculosi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin; i) sancţionarea contravenientilor; j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni; l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;------------Lit. o) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru; r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.--------------Lit. r) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 16Sunt scutite de plată taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 16^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum şi transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte.--------------Art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată, Ministerul Justiţiei sau, după caz, de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestaţie potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie fiscală. (3) Taxa de timbru pentru contestaţie este de 2% calculat la suma contestată, dacă, prin legi speciale, nu se prevede altfel. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "taxa judiciară de timbru" cu sintagma "taxa de timbru", şi a sintagmei "taxa judiciară de timbru se constituie" cu sintagma "taxa de timbru se restituie".  +  Articolul 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Persoanele juridice plătesc taxele judiciare de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 20 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului sa achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii. (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.---------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Finanţelor poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Acţiunile şi cererile persoanelor care s-au adresat Ministerului Finanţelor pentru obţinerea facilităţilor prevăzute la alin. (1) se vor înregistra la instanţa sau la parchet, într-o evidenta separată, pentru conservarea drepturilor ce s-ar putea pierde prin trecerea timpului, dar nu li se va da curs până când cei în cauza nu vor prezenta fie dovada obţinerii facilităţilor, fie dovada plăţii taxei judiciare de timbru datorate.  +  Articolul 22Ministerul Finanţelor este abilitat sa controleze modul în care se asigura respectarea prevederilor prezentei legi privind stabilirea şi plata taxei judiciare de timbru.  +  Articolul 23 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "următoarele cauze" cu sintagma "următoarele cazuri". a) când taxa plătită nu era datorată; b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat; e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă. (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.  +  Articolul 24 (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie. (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate.  +  Articolul 25 (1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. (2) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru funcţionarea judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe, a Ministerului Justiţiei, pentru cheltuielile de personal, pentru magistraţi, asimilaţii acestora, precum şi pentru celelalte categorii de personal, pentru cheltuielile gospodăreşti, cheltuielile de procedura, cheltuielile de reparaţii curente şi capitale, publicaţiile de specialitate, cheltuielile de capital în vederea construirii de sedii pentru instanţe şi parchete, dotări, construirea şi cumpărarea de locuinţe de serviciu. (3) Repartizarea veniturilor din taxele judiciare de timbru pe beneficiari şi destinaţii de cheltuieli se face prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Finanţelor. (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) privitoare la taxele judiciare de timbru se aplică în mod corespunzător şi cheltuielilor judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi amenzilor judiciare. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.---------------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 26 (1) Sumele provenind din taxele de timbru, plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. (2) Prevederile art. 25 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi acestor categorii de venituri.--------------Art. 26 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 27Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunică Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor.  +  Articolul 28 (1) Guvernul este împuternicit ca, în funcţie de rata inflaţiei, sa actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.  +  Articolul 30 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;- art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;- prevederile referitoare la scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, cuprinse la art. 61 din Legea nr. 64/1991privind brevetele de invenţie;------------Liniuţa a patra a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 *) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;- art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;- orice alte dispoziţii contrare.---------------*) ORDONANŢA nr. 37/1995 a fost abrogată de art. 13 din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------