LEGE nr. 567 din 19 octombrie 2001pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 31 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAPROTOCOL 06/09/2000