HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 29 septembrie 2005(*actualizată*)privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"(actualizată până la data de 19 februarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 februarie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111^2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică de interes naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 18 martie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.176.  +  AnexăSTATUT 29/09/2005