ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizata*)privind Departamentul Naţional Anticoruptie*****)(actualizata până la data de 7 octombrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • *****) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se infiinteaza Departamentul Naţional Anticoruptie ca structura autonoma, cu personalitate juridica proprie, în cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (2) Departamentul Naţional Anticoruptie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe intregul teritoriu al României prin procurori specializati în combaterea corupţiei.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".-------------Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.(3^1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie coordonează Departamentul Naţional Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestui departament. Coordonarea priveste indrumari cu caracter general referitoare la masurile care trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, precum şi solicitarea de informari asupra activităţii departamentului. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie solutioneaza conflictele de competenţa aparute între Departamentul Naţional Anticoruptie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.-------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.  +  Articolul 2Departamentul Naţional Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătorești şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relatiile cu celelalte autorităţi publice, exercitandu-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectarii acesteia.-------------Art. 2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Departamentului Naţional Anticoruptie sunt urmatoarele:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". a) efectuarea urmaririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penala, în Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitiile procurorului de către ofiterii de politie judiciara aflati sub autoritatea exclusiva a procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmaririi penale, efectuate de specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiti în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".c^1) sesizarea instanţelor judecătorești pentru luarea masurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie;-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".c^2) participarea, în condiţiile legii, la sedintele de judecată;------------Litera c^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.c^3) exercitarea cailor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condiţiile prevăzute de lege;------------Litera c^3) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. d) studierea cauzelor care genereaza şi a condiţiilor care favorizeaza corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminarii acestora, precum şi pentru perfectionarea legislaţiei penale; e) elaborarea raportului anual privind activitatea Departamentului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului următor, iar ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Departamentului Naţional Anticoruptie;------------Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie. g) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.------------Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 3 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. (2) Departamentul Naţional Anticoruptie exercita drepturile şi indeplineste oblibaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie emite ordine.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.  +  Capitolul IIOrganizarea şi functionarea Departamentului Naţional Anticoruptie-------------Titlul Cap. II a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 4 (1) Departamentul Naţional Anticoruptie este condus de un procuror sef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie este ajutat de 2 procurori şefi adjuncţi, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (2) În activitatea sa procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie este ajutat de 2 consilieri, asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie*).-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (3) Procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie este ordonator principal de credite.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie" cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (4) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Departamentului Naţional Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de cel puţin 2 milioane lei (RON), pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie, la dispoziţia procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie. Aceasta suma este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale şi servicii» în bugetul Departamentului Naţional Anticoruptie, iar modul sau de gestionare şi de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului sef al acestui departament.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 5 (1) Departamentul Naţional Anticoruptie este organizat în sectii conduse de procurori şefi secţie, ajutati de procurori şefi adjuncţi secţie. Sectiile se infiinteaza şi se desfiinteaza prin ordin al procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (2) În cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului sef al acestui departament.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (3) Sediul serviciilor teritoriale şi circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie, de regula, în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curtile de apel şi în raport cu circumscripţia acestora.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.(4^1) În cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie va functiona un birou de informare şi relatii publice care va asigura legătură cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masa, în vederea garantarii transparentei activităţii de urmărire penala, în condiţiile stabilite de lege.------------Alin. (4^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.(4^2) Conducatorul biroului, care indeplineste şi functia de purtator de cuvant, poate fi un procuror desemnat de procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie ori un jurnalist, incadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen.------------Alin. (4^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (4) Serviciile teritoriale, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori-şefi. (5) Ofiterii şi agentii de politie judiciara îşi desfăşoară activitatea în cadrul sectiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizati prin ordin al procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 6Departamentul Naţional Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiteri şi agenti de politie judiciara, specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de functiuni, aprobat potrivit legii.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.  +  Articolul 10 (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie funcţionează ofiteri de politie, constituind politia judiciara a Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (2) Ofiterii şi agentii de politie judiciara prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului sef al acestui departament.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (3) Ofiterii şi agentii de politie judiciara pot efectua numai acele acte de cercetare penala dispuse de procurorii Departamentului Naţional Anticoruptie. Ofiterii şi agentii de politie judiciara îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control al procurorului.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (4) Dispozitiile procurorilor din Departamentul Naţional Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciara prevăzuţi la alin. (1). Actele intocmite de ofiterii de politie judiciara din dispoziţia scrisa a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.-------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (5) Detasarea ofiterilor şi a agentilor de politie judiciara în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie se face, la propunerea nominala a procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar numirea acestora în functii se face prin ordin al procurorului sef al acestui departament.------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (6) Ofiterii şi agentii de politie judiciara sunt detasati în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în functie, cu acordul acestora.------------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.(6^1) Detasarea ofiterilor şi a agentilor de politie judiciara în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie inceteaza inaintea implinirii perioadei prevăzute la alin. (6) prin revocarea din functie dispusa prin ordin motivat al procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (6^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (7) Ofiterii şi agentii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o insarcinare.------------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (8) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, pe perioada numirii în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie, au drepturile şi oblibaţiile prevăzute de lege pentru ofiterii de politie şi agentii de politie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul administraţiei şi internelor privind drepturile şi raspunderile ce revin ofiterilor şi agentilor de politie judiciara se exercită de procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii şi agentii de politie judiciara se exercită de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.--------------Alin. (9) al art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului sef al acestui departament, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penala.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (2) Specialistii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de functionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Departamentul Naţional Anticoruptie. Specialistii au drepturile şi oblibaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialistii beneficiaza, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispoziţia scrisa a procurorului de specialistii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de proba, în condiţiile legii.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. X din Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Constatarile tehnico-stiintifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private române sau straine, organizate potrivit legii, precum şi de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii.--------------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. X din Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-------------Art. 11 [initial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 8 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 12Functia de procuror, ofiter de politie judiciara sau de specialist în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior.-------------Art. 12 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Capitolul IIICompetenţa Departamentului Naţional Anticoruptie-------------Titlul Cap. III a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 13 (1) Sunt de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, savarsite în una dintre urmatoarele condiţii: a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de corupţie este mai mare decat echivalentul în lei a 10.000 de euro; b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbarii aduse unei autorităţi publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de corupţie, sunt comise de către: deputati; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilatii acestora; consilieri ai ministrilor; judecatorii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ai Curtii Constitutionale; ceilalti judecatori şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preşedintele Consiliului Legislativ şi loctiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi adjunctii săi; consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidentiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii şi controlorii financiari ai Curtii de Conturi şi ai camerelor judetene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României; preşedintele şi vicepresedintele Consiliului Concurentei; ofiteri, amirali, generali şi maresali; ofiteri de politie; presedintii şi vicepresedintii consiliilor judetene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii municipiilor; consilierii judeteni; prefectii şi subprefectii; conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu functii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora; avocatii; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societatilor naţionale, al băncilor şi societatilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.(1^1) Infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene sunt de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.(1^2) Departamentul Naţional Anticoruptie este competent să efectueze urmarirea penala, dacă s-a cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5, art. 246, 247, 248 şi 248^1 din Codul penal, al infracţiunilor prevăzute la art. 175, 177 şi 178-181 din Legea nr. 141/1997privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.------------Alin. (1^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (2) Procurorii specializati din cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie efectueaza în mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2).------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (3) Urmarirea penala în cauzele privind infractiunile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), savarsite de militarii în activitate, se efectueaza de procurori militari din cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (4) Sunt de competenţa parchetelor de pe lângă instante, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penala, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (1^1) şi (1^2), în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Capitolul IV Dispozitii proceduraleDispozitii procedurale  +  Articolul 14 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa sesizeze Departamentul Naţional Anticoruptie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă ca s-a savarsit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penala. (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Departamentului Naţional Anticoruptie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu savarsirea infracţiunilor privitoare la corupţie.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage raspunderea juridica, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Dacă în cursul efectuării urmaririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instantele judecătorești constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite de prezenta ordonanţă de urgenţă Departamentului Naţional Anticoruptie, acestia au obligaţia de a inainta de îndată dosarul acestui departament. (2) Dacă în cursul efectuării activităţilor specifice de investigare, organele de politie şi organele de cercetare penala speciale constata ca fapta care formeaza obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie, acestea au obligaţia de a inainta de îndată lucrarea acestui departament.-------------Art. 15 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 15^1Departamentul Naţional Anticoruptie este autorizat să deţină şi sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii. Orice informatie cu valoare operativa de alta natura se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege, pentru verificarea şi valorificarea acesteia.-------------Art. 15^1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 16 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, pot fi dispuse urmatoarele măsuri:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 16 a fost modificata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor; c) accesul la sisteme informationale. (2) Masurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot fi dispuse de procurorii Departamentului Naţional Anticoruptie, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanţa motivata, fiecare prelungire neputand depăşi 30 de zile. Durata maxima a masurilor dispuse este de 4 luni.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (3) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusa de judecator, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penala care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorii Departamentului Naţional Anticoruptie pot dispune sa li se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 18Pentru buna desfăşurare a urmaririi penale procurorii Departamentului Naţional Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a expertilor şi a victimelor, potrivit legii.-------------Art. 18 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 19Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie, iar în timpul urmaririi penale denunta şi faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.-------------Art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 20 (1) După începerea urmaririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Departamentului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisa a acestuia.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată. (3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora se realizează numai la cererea procurorului din cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie care efectueaza urmarirea penala.------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.  +  Articolul 21Persoanele care efectueaza urmarirea penala, specialistii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligati să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obtinute în aceasta calitate.  +  Articolul 22 (1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se gasesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobandite în locul acestora. (3) Pentru a garanta aducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor se pot lua masurile asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penala. Acestea se aduc la indeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 22^1Rechizitoriile intocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Departamentului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele intocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele intocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Departamentului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai sectiilor. Când rechizitoriile sunt intocmite de procurorii-şefi ai sectiilor Departamentului Naţional Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul sef al acestui departament.-------------Art. 22^1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 23Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie, deservite de personal detasat de la Administratia Naţionala a Penitenciarelor, sau, după caz, în sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 24Dispozitiile din Codul de procedură penala, dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999privind responsabilitatea ministeriala, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 24 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Capitolul V Cooperare internationalaCooperare internationala  +  Articolul 25În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmarirea acestor infractiuni se constituie un birou de legătură cu institutii similare din alte state.-------------Art. 25 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Capitolul VI Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 27 (1) Departamentul Naţional Anticoruptie funcţionează cu urmatorul numar maxim de posturi: a) 130 de posturi de procurori; b) 170 de posturi de ofiteri şi agenti de politie judiciara; c) 45 de posturi de specialisti; d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate; e) 80 de posturi de personal economic şi administrativ. (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului Naţional Anticoruptie poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.  +  Articolul 28 (1) Procurorii din cadrul Departamentului Naţional Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite pentru magistraţi în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în alte acte normative, precum şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2-11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002.-------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (2) Specialistii din Departamentul Naţional Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul de baza al specialistilor se stabileste potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (3) Ofiterii şi agentii de politie judiciara din Departamentul Naţional Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul pentru functia indeplinita de agentul de politie se stabileste potrivit cap. A nr. crt. 32 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, de ofiterul de politie judiciara, potrivit cap. A nr. crt. 29 din anexa nr. 1, de seful de birou, potrivit cap. A nr. crt. 28 din anexa nr. 1 şi de seful de serviciu, potrivit cap. A nr. crt. 27 din anexa nr. 1 la aceeasi ordonanţa de urgenţă.------------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (4) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, precum şi specialistii din Departamentul Naţional Anticoruptie beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute în art. 17 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (5) Personalul prevăzut la alin. (1), judecatorii care compun completele de judecată specializate în infractiunile de corupţie - potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare -, procurorii care participa la judecarea acestor cauze, preşedintele, vicepresedintele, presedintii de sectii şi judecatorii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, adjunctii săi şi procurorii din Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie beneficiaza de un spor de 40% la indemnizatia de încadrare bruta lunara. Personalul din Departamentul Naţional Anticoruptie prevăzut la alin. (2) şi (3) beneficiaza de un spor de 30% pentru activitatea specializata de combatere a infracţiunilor de corupţie pe care o desfăşoară.-------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie". (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. (7) Indemnizatiile de încadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului prevăzut la alin. (1)-(3) şi (5) se stabilesc de procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie, potrivit legii.-------------Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie. (8) Drepturile banesti şi materiale ale procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, specialistilor, personalului economic şi administrativ, ale cadrelor militare şi ale celorlalte categorii de personal ale Departamentului Naţional Anticoruptie, precum şi ale ofiterilor şi agentilor de politie judiciara se platesc din fondurile acestui departament.------------Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. (9) Modul de acordare a sporurilor la indemnizatiile de încadrare brute lunare prevăzute la alin. (5) se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 28^1Departamentul Naţional Anticoruptie poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu incadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda magistratilor şi celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare în cadrul aceluiasi an bugetar.-------------Art. 28^1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie".  +  Articolul 28^2Parcul auto, consumul de carburanti şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului sef al Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 28^2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 28^3Drepturile personalului Departamentului Naţional Anticoruptie, trimis în strainatate sau invitat pe contul organizaţiilor ori al altor parteneri straini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului sef al acestui departament, iar cheltuielile necesare pentru deplasarile în strainatate se aproba, în limitele reglementarilor aprobate personalului instituţiilor publice, de către procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 28^3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie" şi a denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 29Fondurile necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 30Dispozitiile Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Departamentului Naţional Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.-------------Art. 30 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 31 (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie. (2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor lua masurile necesare pentru organizarea Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie. (3) Departamentul Naţional Anticoruptie va începe sa functioneze pe data de 1 septembrie 2002.-------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 32 (1) Pentru cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penala la data de 1 septembrie 2002, urmarirea penala se efectueaza de către procurorii Departamentului Naţional Anticoruptie. Actele şi lucrarile efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile. (2) Cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedura penala, organelor de urmărire penala, sunt de competenţa Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 32 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "Parchetul Naţional Anticoruptie" cu denumirea "Departamentul Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 33Procurorul sef al Departamentului Naţional Anticoruptie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 33 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005, prin inlocuirea denumirii "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticoruptie cu denumirea "procurorul sef" al Departamentului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 34Pe data de 1 septembrie 2002 dispozitiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian Sarbu-------