ORDIN nr. 43 din 24 septembrie 1993privind circulaţia în România a produselor de uz veterinar şi a altor produse specifice
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 15 octombrie 1993    Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,vazind nota Direcţiei generale sanitare veterinare nr. 42.280/9 septembrie 1993,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 785/11 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, emite următorul ordin: 1. Pot produce, deţine şi comercializa produse de uz veterinar (definite în anexa la prezentul ordin) unităţile specializate cu capital de stat, privat sau mixt, abilitate în acest sens prin autorizaţie emisă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Direcţia generală sanitară veterinara, conform Ordinului acestui minister nr. 10 din 25 februarie 1993.2. Autorizaţia de fabricaţie se eliberează pe baza avizului Comisiei pentru avizarea produselor de uz veterinar.3. Produsele de uz veterinar fabricate în ţara sau provenite din import, folosite în practica medicală veterinara, trebuie să fie autorizate şi să fie înregistrate în Registrul Naţional la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Direcţia generală sanitară veterinara, conform prevederilor Normei sanitare veterinare nr. 20/1992.4. Deţinerea, repartizarea şi folosirea produselor de uz veterinar destinate diagnosticarii, prevenirii şi combaterii bolilor la animale sunt permise numai medicilor veterinari autorizaţi.Personalul veterinar cu studii poate folosi produsele de uz veterinar sub îndrumarea şi controlul direct al medicului veterinar autorizat.5. Deţinerea, manipularea sau utilizarea în orice scop a tulpinilor microbiene (tulpini bacteriene, virale, de referinţa sau vaccinale, linii celulare etc.), fără autorizarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei - Direcţia generală sanitară veterinara, este interzisă.6. Înregistrarea, deţinerea, repartizarea, utilizarea şi evidenta produselor toxice şi a stupefiantelor folosite în practica medicală veterinara se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare: Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, modificată prin Legea nr. 75/1991 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 decembrie 1991, H.C.M. nr. 899/1970, Instrucţiunile Ministerului Sănătăţii nr. 103/1970 şi Decretul nr. 466/1977.7. Achiziţionarea, depozitarea şi livrarea produselor de uz veterinar şi de uz uman folosite în practica medicală veterinara pot fi efectuate numai de către agenţii economici specializaţi, farmaciile veterinare, punctele farmaceutice veterinare, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Direcţia generală sanitară veterinara, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor medicale veterinare particulare, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 16/1991.Vînzarea de produse de uz veterinar de către alţi agenţi economici este interzisă.8. Prin reţeaua de unităţi medicale veterinare specializate se pot comercializa şi produse de tehnica medicală, dietetice, igienico-cosmetice, plante medicinale şi alte produse auxiliare care sunt compatibile.9. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează administrativ, contraventional sau penal, după caz, conform Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 789/1991.10. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Oancea  +  Anexa 1 DEFINIREA ŞI CLASIFICAREAproduselor de uz veterinar şi a aditivilor furajeri 1. Prin produse de uz veterinar se înţelege produsele biologice, medicamentele, dezinfectantele, raticidele, insecticidele.- Produsele biologice de uz veterinar sunt produse utilizate în medicina veterinara în scopul inducerii unei imunităţi active sau pasive (vaccinuri, seruri imune, precum şi cele utilizate în diagnosticul imunitatii animalelor: alergene, antigene, seruri martor de reactie).- Prin medicament de uz veterinar se înţelege orice compus sau amestec de compuşi chimici, produse de origine vegetala sau animala, condiţionate într-o formă farmaceutica, utilizata ca atare, fără modificări, care, administrat unui animal, are drept scop diagnosticarea, prevenirea, ameliorarea sau vindecarea unei stări patologice indiferent de natura acesteia.- Dezinfectantele sunt substanţe sau produşi chimici care, în contact cu germenii infectiosi, au asupra acestora o acţiune distructiva sau neutralizanta. - Raticidele sunt substanţe chimice cu acţiune toxica lenta sau rapida, folosite în scopul distrugerii rozatoarelor dăunătoare şi vectoare de boli transmisibile.- Insecticidele sunt substanţe chimice cu efect de distrugere în masa a insectelor dăunătoare.2. Aditivii furajeri constituie o grupa de ingrediente chimice care se adauga în anumite proporţii în nutreturile combinate, cu scopul de a satisface unele cerinţe privind stimularea ritmului de creştere a producţiei animaliere, diminuarea consumului specific, profilaxia şi combaterea unor boli, corectarea gustului şi a mirosului.-------------