HOTĂRÂRE nr. 244 din 17 aprilie 1995privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 2 mai 1995  În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,Guvernul României hotărăște:  +  ARTICOL UNICSe aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției
  Iosif Gavril Chiuzbaian
  Ministru de stat, ministrul
  afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  București, 17 aprilie 1995Nr. 244.  +  ANEXĂ
  LISTA
  persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----