ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 8 octombrie 2001 (*actualizata*)pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale(actualizata până la data de 10 februarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 9 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002; LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se suspenda, pe o perioadă de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate procedurile având ca obiect adoptia copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetatenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetatenie română şi cu domiciliul sau cu reşedinţa în strainatate. (2) Cererile pentru incuviintarea adoptiei copiilor români, inaintate de către o persoană sau o familie cu cetatenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetatenie română şi cu domiciliul sau reşedinţa în strainatate, aflate pe rolul instanţelor judecătorești la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza potrivit reglementarilor în vigoare la data introducerii acestora.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 1^1Abrogat.-------------Art. 1^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Art. 1^1 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004.  +  Articolul 1^2Abrogat.-------------Art. 1^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Art. 1^2 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Art. 1^2 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004.  +  Articolul 1^3Abrogat.-------------Art. 1^3 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Art. 1^3 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Art. 1^3 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004.  +  Articolul 1^4Abrogat.-------------Art. 1^4 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Art. 1^4 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Art. 1^4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004.  +  Articolul 1^5Abrogat.-------------Art. 1^5 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 7 decembrie 2001.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 6 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 348 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 13 iunie 2002.Art. 1^5 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Art. 1^5 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004.  +  Articolul 2În perioada prevăzută la art. 1 Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie şi Ministerul Justiţiei vor reanaliza regimul juridic al adoptiilor internationale, în scopul armonizării legislaţiei interne cu reglementarile şi practicile internationale în domeniu.--------------NOTĂ:1. Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 februarie 2004 prevede:"Cererile pentru incuviintarea adoptiei copiilor români, inaintate de către o persoană sau o familie cu cetatenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetatenie română şi cu domiciliul sau reşedinţa în strainatate, în cazul cărora Guvernul a aprobat inaintarea dosarelor către instantele judecătorești competente până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza potrivit reglementarilor în vigoare la data introducerii acestora."2. A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 2 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 7 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002; ORDONANTA nr. 16 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu-------------