ORDIN nr. 108 din 1 august 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004(actualizat până la data de 18 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 noiembrie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 349 din 1 septembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul de interne,având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va urmări prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004 atrage răspunderea juridică potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.p. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de stat  +  AnexăDISPOZITIE 01/08/2001