NORMA din 6 iunie 2001cu privire la stabilirea calităţii-tip a produselor de baza din industria zahărului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 180 din 4 iunie 2001
  • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERATIE
  • Nr. 374 din 6 iunie 2001
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 398 din 13 iunie 2001
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 14 septembrie 2001    I. Generalitati  +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc calitatea-tip pentru produsele de baza din industria zahărului, şi anume: zahărul alb, zahărul brut şi melasa, fabricate şi comercializate pe piaţa. Aceste norme se emit în scopul pregătirii adoptării acquisului comunitar, al adoptării mecanismelor specifice organizării pieţei zahărului şi în special pentru introducerea conversiei preţurilor aplicabile calităţii-tip a acestor produse.II. Zahăr alb  +  Articolul 2 (1) Zahărul alb de calitate-tip prezintă următoarele caracteristici: a) calitate sanatoasa, corespunzătoare şi comercială, uscat, cu cristale de granulatie omogenă, liber curgator; b) polarizatie de minimum 99,7%; c) umiditate de maximum 0,06%; d) conţinut maxim în zahăr invertit de 0,04%; e) numărul de puncte determinate conform alin. (2) sa nu depăşească totalul de 22 şi nici:- 15 pentru conţinutul de cenusa;- 9 pentru tipul de culoare, determinat numai prin metoda Institutului pentru Tehnologie Agricolă şi Industria Zahărului Brunswick;- 6 pentru coloratia în soluţie determinata numai prin metoda Comisiei Internaţionale de Uniformizare a Metodelor de Analiza a Zahărului (ICUMSA). (2) Un punct corespunde: a) la 0,0018% conţinut de cenusa determinat numai prin metoda ICUMSA la 28 grade Brix; b) la 0,5 unităţi de tip de culoare determinat numai prin metoda Brunswick; c) la 7,5 unităţi de coloratie în soluţie, determinata numai prin metoda ICUMSA. (3) Metodele de analiza pentru determinarea caracteristicilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) sunt cele stabilite de ICUMSA.III. Zahărul brut  +  Articolul 3 (1) Zahărul brut de calitate-tip este un zahăr al cărui randament este de 92%. (2) Randamentul zahărului brut din sfecla este calculat prin scăderea din polarizatia acestui zahăr: a) de patru ori a conţinutului procentual de cenusa; b) de doua ori a procentului de zahăr invertit; c) a numărului (cifrei) 1. (3) Randamentul zahărului brut din trestie este calculat scăzându-se 100 din dublul polarizatiei. (4) Metodele de analiza folosite la determinarile caracteristicilor zahărului brut sunt cele stabilite de ICUMSA.IV. Melasa  +  Articolul 4 (1) Melasa de calitate-tip are următoarele caracteristici: a) este sanatoasa şi de calitate comercială; b) conţinutul total de zahăr este de 48%. (2) Metoda de analiza folosită pentru determinarea caracteristicii prevăzute la alin. (1) lit. b) este cea stabilită de ICUMSA.V. Dispoziţii finale  +  Articolul 5Prezentele norme îşi încetează aplicabilitatea în momentul aderării la Uniunea Europeană.----------