ORDIN nr. 263 din 5 iulie 2001privind realizarea de sisteme de distribuţie, precum şi de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventa 2.290-2.335 MHz
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 12 septembrie 2001    Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) şi ale art. 60 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează realizarea de sisteme de distribuţie, precum şi de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventa 2.290-2.335 MHz, pentru distanţa maximă între emitator şi receptor de 20 km.  +  Articolul 2Realizarea de astfel de sisteme de distribuţie a programelor audiovizuale se admite numai pentru localităţi cu mai puţin de 500 de locuinţe, iar cablarea nu se justifica economic.  +  Articolul 3Folosirea de linii de transmisie în microunde se admite numai atunci când folosirea cablului nu este rentabila economic, fapt dovedit printr-un studiu tehnico-economic, parte integrantă a documentaţiei de prezentare.  +  Articolul 4În înţelesul prezentului ordin se definesc: a) sistem de distribuţie local sau linie de transmisie locală - sistem de distribuţie sau linie de transmisie care acoperă cel mult două localităţi; b) sistem de distribuţie zonal sau linie de transmisie zonala - sistem de distribuţie sau linie de transmisie care acoperă cel mult cinci localităţi.  +  Articolul 5Aceste sisteme de distribuţie şi linii de transmisie de programe de audiovizual sunt supuse aceluiaşi regim ca şi reţelele independente de telecomunicaţii şi vor fi autorizate conform Ordinului ministrului comunicaţiilor nr. 14/1998 privind autorizarea reţelelor de telecomunicaţii independente, cu următoarele amendamente: a) cererile de autorizare pentru sisteme sau linii se vor depune la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei - Secretariatul de Stat pentru Comunicaţii - Direcţia reglementări şi licenţe în comunicaţii şi se vor soluţiona, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de o comisie numita prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi condusă de directorul general al Direcţiei reglementări şi licenţe în comunicaţii; b) solicitanţii de autorizaţii pentru liniile de transmisie care au aviz tehnic prealabil, eliberat de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor primi, la cerere, după plata taxelor de autorizare, autorizaţia de instalare şi operare de la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei; c) cererile depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi soluţionate conform prevederilor lit. a).  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi pus în aplicare de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei - Secretariatul de Stat pentru Comunicaţii - Direcţia reglementări şi licenţe în comunicaţii şi de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nica-----------