ORDIN nr. 462 din 12 iulie 2001privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 septembrie 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere:- art. 5 alin. (5) şi anexa nr. 2 pct. 5 din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată;- art. 3 lit. b) şi art. 14 lit. D. pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 11/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeaşi dată se abroga prevederile cuprinse în normele departamentale de protecţie a muncii, care se referă la fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate.  +  Articolul 3Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate, sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele teritoriale de muncă şi prin alţi agenţi autorizaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu────────────