ORDONANTA nr. 69 din 30 august 2001privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.20, din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul*) din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999.*) Protocolul ratificat prin prezenta ordonanță se publică ulterior.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  PROTOCOL din 3 iunie 1999pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF)semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999) semnat la Vilnius la 3 iunie 1999