LEGE Nr. 13 din 11 martie 1993pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 martie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 19/09/1979