ORDIN nr. 354 din 31 iulie 2001privind unele măsuri de reducere a poluarii fonice în staţiunile turistice din zona litoralului Marii Negre şi în celelalte staţiuni balneoclimatice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 545/13 august 2001
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Nr. 354/31 iulie 2001
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Nr. 725/1 august 2001
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 500/15 august 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 21 august 2001  Ministrul turismului, ministrul apelor şi protecţiei mediului, ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul administraţiei publice,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, ale Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,având în vedere cele dispuse în şedinţa Guvernului din 19 iulie 2001,ţinând seama de necesitatea protecţiei turistilor şi a locuitorilor din zona litoralului Marii Negre şi din celelalte staţiuni balneoclimatice împotriva poluarii fonice,emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În staţiunile de pe litoralul Marii Negre, în sezonul estival 2001 programul de funcţionare a discotecilor în aer liber şi a celorlalte unităţi de alimentaţie pentru turism, cu activităţi muzicale în spaţii deschise, se va stabili astfel încât sa nu depăşească ora 1,00 noaptea. (2) Unităţile de alimentaţie pentru turism din toate staţiunile balneoclimatice vor asigura condiţiile de funcţionare astfel fel încât nivelul de zgomot să se înscrie în valorile stabilite de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei.  +  Articolul 2Se exceptează de la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) discotecile şi celelalte unităţi de alimentaţie pentru turism din staţiunea Costinesti, cu condiţia ca prin activităţile lor sa nu producă disconfort.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul apelor şiprotecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-------------