ORDIN nr. 1.468 din 1 august 2001privind stabilirea intervalului de emitere a deciziei de impunere anuală
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 6 august 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În perioada 1 august - 30 septembrie 2001 organul fiscal emite, pe baza datelor din declaraţia de venit global depusa de contribuabil şi a celorlalte informaţii aflate la dispoziţia organului fiscal, "Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul ..." Cod 14.13.03.13/a.  +  Articolul 2În cazul declaraţiilor de venit global depuse de contribuabili după expirarea termenului legal de depunere, organul fiscal va emite decizia de impunere în termen de maximum 60 de zile de la depunerea declaraţiilor.  +  Articolul 3În cazul impozitului stabilit din oficiu sau al diferenţelor de impozit constatate ca urmare a unui control fiscal, decizia de impunere se emite în termen de 15 zile de la data notei de constatare, respectiv a procesului-verbal de control, după caz.  +  Articolul 4Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informatiei, Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------