ORDIN nr. 925 din 21 iunie 2001pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 6 august 2001  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,având în vedere Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 617/2001 pentru aprobarea modelului şi conţinutului atestatelor de confirmare a brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, a atestatului de recunoaştere a unui brevet străin şi a certificatelor de specializare pentru personalul navigant maritim,în temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 24 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare, se completează cu poziţia nr. 61, cu următorul cuprins:
             
    "Nr. crt.Denumirea prestaţiei sau a serviciuluiU.M.Tariful (lei/U.M.)Tariful (dolari S.U.A./U.M.)
    61.Eliberarea, preschimbarea şi duplicatele atestatelor de confirmare a brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, a atestatului de recunoaştere a unui brevet străin şi a certificatului de conformitate pentru personalul navigant maritim"Document141.000*)5
  ---------- Notă *) Tariful este calculat la valoarea de 28.189 lei/dolar S.U.A. şi va fi actualizat lunar potrivit art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România."
   +  Articolul 2Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea-------