HOTĂRÂRE nr. 656 din 12 iulie 2001privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe tari şi în România, semnate la Moscova la 25 octombrie 1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusa în terţe tari şi în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 decembrie 1996, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor convenţiei menţionate la art. 1."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Finanţarea lucrărilor de investiţii legate de realizarea obiectivelor prevăzute în convenţia menţionată la art. 1 se va realiza de către Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias pe seama resurselor proprii obţinute din încasări şi credite interne şi externe."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────