ORDIN nr. 235 din 6 iunie 2001 (*actualizat*)privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism(actualizat până la data de 14 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul turismului,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,în baza Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici care comercializează pachete de servicii turistice au obligaţia să încheie poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism. (2) Poliţa de asigurare se va încheia pe baza modelului de poliţa-cadru prezentat în anexa nr. 1. (3) Poliţele de asigurare vor fi încheiate cu societăţi de asigurare agreate de Autoritatea Naţională pentru Turism. Metodologia de agreare a societăţilor de asigurare este prezentată în anexa nr. 2.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză.----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.  +  Articolul 2Poliţa de asigurare se încheie pe o durata de un an de la data încheierii, iar suma asigurată va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agenţiile touroperatoare şi de 10.000 dolari S.U.A. pentru agenţiile detailiste.  +  Articolul 3În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog, pliant sau alt înscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, iar în cazul în care pachetul este contractat printr-o agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.  +  Articolul 4Comercializarea pachetelor de servicii turistice fără încheierea poliţei de asigurare se sancţionează cu suspendarea licenţei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism.  +  Articolul 5Societăţile de asigurare vor transmite periodic Autorităţii Naţionale pentru Turism situaţia cuprinzând agenţiile de turism asigurate.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6Agenţii economici care comercializează pachete de servicii turistice au obligaţia să încheie poliţe de asigurare, în condiţiile art. 1 şi 2, până la data de 1 august 2001.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Matei-Agathon Dan  +  Anexa 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ POLIŢĂ DE ASIGURARE ││ privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor ││ achitate de către turist, în cazul insolvabilităţii sau ││ falimentului agenţiei de turism │├────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Asiguratul │ Denumirea ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Registrul comerţului ││ ├────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┤│ │ Licenţa de turism │ Nr. │ Data ││ ├────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┤│ │ Sediul principal ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Telefon ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Fax ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ E-mail ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Agenţia de turism │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Asigurătorul │ Denumirea ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Sediul ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Telefon ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Fax ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ E-mail │├────────────────────┴──────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Beneficiarii │Turiştii, conform condiţiilor de asigurare││ │(în temeiul contractelor de comercializare││ │a pachetelor de servicii turistice) │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ Suma asigurată │Conform art. 2 din Ordinul ministrului ││ │turismului nr. 235/2001 privind asigurarea││ │turiştilor în cazul insolvabilităţii sau ││ │falimentului agenţiei de turism │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ Prima de asigurare │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ Cota de primă │ │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┬────────────────┤│ Perioada de asigurare │ De la │ La │├───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┤│La prezenta se anexează condiţiile de asigurare prevăzute în anexa care face ││parte integrantă din poliţă. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prezenta poliţă a fost eliberată în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar ││pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Autoritatea Naţională pentru ││Turism. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Am primit un exemplar original al poliţei şi anexa. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ││ Asigurător, Asigurat, ││ .................. ................. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Metodologia de agreare a societăţilor de asigurareAgrearea societăţilor de asigurare se face de Autoritatea Naţională pentru Turism, cu consultarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.----------Primul paragraf al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.În vederea obţinerii agreării societăţile de asigurare vor prezenta Autorităţii Naţionale pentru Turism o documentaţie cu următorul conţinut:----------Partea introductivă a celui de-al doilea paragraf al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor;- copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;- angajamentul scris al societăţii de asigurare că a luat cunoştinţa de poliţa-cadru aprobată, pe care se obliga să o utilizeze în relaţiile contractuale cu agenţiile de turism, fără a introduce alte clauze care să contravină principiilor acesteia sau să impună agenţiilor de turism alte obligaţii decât cele stabilite prin aceasta.Societăţile de asigurare nu mai sunt agreate în următoarele situaţii:- când nu mai deţin autorizaţie de funcţionare;- când din analiza poliţelor încheiate şi din sesizările primite de la Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) rezulta că nu respecta angajamentul prevăzut mai sus.Autoritatea Naţională pentru Turism va informa agenţii economici prin asociaţiile profesionale şi prin mass-media cu privire la societăţile de asigurare agreate, precum şi cu privire la cele cărora li s-a retras agrearea.----------Ultimul paragraf al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Anexa 1-------la poliţa de asigurare----------------------CONDIŢII DE ASIGURAREprivind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitatede către turişti în cazul insolvabilităţiisau falimentului agenţiei de turism1. Definiţii1.1. Agenţia de turism - unitatea specializată care oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.1.2. Asiguratul - societatea comercială înregistrată în România, titulara licenţei de turism pentru agenţia de turism.1.3. Beneficiarul - turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vândut pachetul de servicii în contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează serviciul/pachetul de servicii pentru turist.----------Pct. 1.3 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist după întreruperea de către asigurat a derulării contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul să se poată întoarce la punctul originar de plecare din România, în condiţii de confort şi preţ similare celor contractate.1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de voinţa dintre asigurat şi turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plata şi a documentelor de călătorie de către asigurat.1.6. Dăuna - prejudiciul financiar suferit de turist.1.7. Debitul - sumele achitate şi/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenţia de turism a fost făcută în lei, debitul se actualizează în funcţie de rata inflaţiei.1.8. Despăgubirea - suma datorată de asigurator beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de către asigurat ca urmare a insolvabilităţii sau falimentului acestuia.1.10. Falimentul - procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.1.11. Insolvabilitatea - situaţia în care asiguratul nu achită debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta de la turist a documentelor justificative sau dacă întrerupe unilateral acordarea serviciilor.1.12. Licenţa de turism - documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţa pentru turişti.1.13. Pachetul de servicii turistice - combinaţia prestabilita a cel puţin doua dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, şi anume: transport, cazare şi alte servicii, fără legătura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului - servicii plătite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu asiguratul.1.15. Turistul - orice persoana care cumpăra sau care se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari - sau oricare alta persoana în favoarea căreia contractantul principal sau alţi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice - cesionarul.2. Obiectul poliţei de asigurare2.1. Obiectul prezentei poliţe de asigurare este acoperirea de către asigurator a riscului de neplata a debitului pe care îl are asiguratul faţă de turişti (beneficiarii asigurării), cauzat de neexecutarea integrala sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu aceştia, în cazul insolvabilităţii sau falimentului asiguratului.2.2. Asigurătorul accepta ca în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat să garanteze turiştilor - beneficiari ai asigurării - plata debitelor în cazul insolvabilităţii sau falimentului asiguratului.3. ExcluderiAsigurătorul nu datorează despăgubiri pentru: a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentului asiguratului; b) alte sume solicitate de turist în afară celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către acesta; c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulării contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinări, taxe de aeroport); d) sumele achitate de către turist, pe care asiguratul nu este obligat să le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice; e) daune generate de forţa majoră invocată de asigurat, dovedită cu documente emise de autorităţile publice competente. Prin caz de forţă majoră se înţelege împrejurările care au intervenit după încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru părţi; f) frauda, rea-intenţie sau rea-credinţa din partea turistului sau a reprezentanţilor acestuia; g) daune rezultate din orice consecinţa a războiului, invaziei, actelor de agresiune străină (fie că războiul este declarat sau nu), război civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, lovitura de stat; h) daune rezultate din vina turistului.4. Suma asiguratăSuma asigurată reprezintă limita răspunderii pe care asigurătorul o are pentru turiştii agenţiei de turism până la limita acesteia.5. Perioada de asigurare şi perioada de răspundere5.1. Perioada de asigurare este menţionată în poliţa de asigurare.5.2. Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, începe la data semnării respectivului contract.5.3. Răspunderea, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, încetează în una dintre următoarele situaţii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi: a) finalizarea derulării pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv; b) rezilierea contractului respectiv; c) plata integrala a debitului de către asigurat sau de către un terţ; în cazul plăţii parţiale răspunderea asigurătorului se diminuează în mod corespunzător; d) plata despăgubirii datorate de către asigurator.6. Prima de asigurare6.1. Cota de prima de asigurare este precizată în poliţa de asigurare şi se aplica la suma asigurată.6.2. Prima de asigurare este plătită în aceeaşi moneda în care este exprimată suma asigurată.7. Abrogat.----------Pct. 7 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.7.1. Abrogat.----------Pct. 7.1 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.7.2. Abrogat.----------Pct. 7.2 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.8. Obligaţiile asiguratului8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare.----------Pct. 8.1 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.8.2. Asiguratul are obligaţia de a informa turistul în legătura cu condiţiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de către turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere.8.3. Asiguratul are obligaţia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.8.4. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul în legătura cu orice modificare intervenită în unul dintre următoarele elemente: denumire, forma juridică, sediu, telefon, structura acţionariatului, licenţa de turism, brevete de turism.9. Obligaţiile asigurătorului9.1. Asigurătorul are obligaţia de a plăti despăgubirea pe baza documentelor justificative menţionate la pct. 10.6, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare; despăgubirea se face în moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.9.2. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenţia de turism a fost făcută în lei, despăgubirea se actualizează în funcţie de rata inflaţiei.10. Constatarea daunelor şi plata despăgubirilor10.1. În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achită imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare.10.2. În cazul în care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.10.3. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătura cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 10.2.10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaţia de a transmite asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.10.6. Documentele justificative constau în principal în: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmările de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 şi 10.5; c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitanţe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.10.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.10.8. Abrogat.----------Pct. 10.8 din anexa 1 la poliţa de asigurare a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 562 din 1 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.10.9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurator a documentelor justificative de la turist.10.10. În cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.11. Dispoziţii finale11.1. Prin plata despăgubirii şi în limita acesteia asigurătorul se subroga în toate drepturile turistului împotriva asiguratului şi este mandatat să folosească toate mijloacele legale pentru executarea silită a asiguratului.11.2. Asigurătorul are dreptul de a rezilia prezenta poliţa în cazul retragerii licenţei de turism a asiguratului de către autoritatea competenta. Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data rezilierii.11.3. Asigurătorul are dreptul de a suspenda prezenta poliţa de asigurare în oricare dintre următoarele cazuri:- suspendarea de către autoritatea competenta a licenţei de turism aferente asiguratului;- nerespectarea obligaţiilor asumate de asigurat prin prezenta poliţa de asigurare.Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data suspendării.11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în vigoare.11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea şi/sau din executarea prezentei poliţe de asigurare se soluţionează pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil astfel, de către instanţele de judecata competente din România.------------