LEGE nr. 396 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 121 din 31 august 2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:– Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au raspunderi pentru protecția minorităților naționale sau pentru cunoașterea problematicii minorităților naționale;Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -----------