ORDIN nr. 137 din 22 martie 2001privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicatii
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 iulie 2001



    Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Avizului nr. 14/2000 acordat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A.,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicatii, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Biroul protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor din cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor nr. 12/1980 de aprobare a Normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.------------- Notă *) Anexa va fi comunicată instituţiilor interesate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nica-----------