ORDIN nr. 260 din 2 iulie 2001privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiilor tehnice de funcţionare a statiilor de radiocomunicatii care funcţionează în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  : MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 iulie 2001    Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,în baza Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor",în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul comunicaţiilor şi al protecţiei radioelectrice,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Articolul 3 din Ordinul nr. 190/1999 pentru aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 bis din 9 noiembrie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Autorizaţiile tehnice de funcţionare a statiilor de radiocomunicatii care funcţionează în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz îşi pierd valabilitatea la data de 1 octombrie 2001, dacă nu sunt înlocuite, la cererea titularului, cu permisele de utilizare prevăzute în regulamentul aprobat prin prezentul ordin."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nica------------