ORDIN nr. 395 din 6 iunie 2001privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Nr. 184 din 6 iunie 2001
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 395 din 6 iunie 2001
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001    Ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:1. Se aprobă Lista cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, prevăzută în anexa.2. Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şiresurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiuneA. Standarde naţionale care adopta standarde europene armonizateSR EN 50060:1995Sursa de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitatSR EN 50063:1995Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi procedee conexeSR EN 50078:1996Capete şi pistoale pentru sudare cu arc electricSR EN 50083-1+A1+A2:2000Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 1: Cerinţe de securitateSR EN 60034-1+A1+A2:2000Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionareSR EN 60034-7:1996Maşini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive şi a modurilor de montaj (Codul IM)SR EN 60034-9:2000Maşini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomotSR EN 60034-14:2000Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibratii mecanice ale anumitor maşini cu înălţimea axei mai mare sau egala cu 56 mm. Măsurare, evaluare şi limite ale vibratiilorSR EN 60034-18-1:1998Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 1: Principii directoare generaleSR EN 60034-18-21+A1+A2:1998Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 21: Proceduri de încercare pentru infasurari din conductor. Evaluare termica şi clasificareSR EN 60034-18-31+A1:1999Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 31: Proceduri de încercare pentru infasurari performanţe. Evaluarea termica şi clasificarea sistemelor de izolatie utilizate în maşinile electrice până la 50 MVA şi 15 kV inclusivSR EN 60051-2:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analoage cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ampermetre şi voltmetreSR EN 60051-3+A1:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 3: Prescripţii particulare pentru wattmetre şi varmetreSR EN 60051-4:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 4: Prescripţii particulare pentru frecventmetreSR EN 60051-6:1998Aparate electrice de măsurat indicatoare cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 6: Prescripţii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) şi conductometreSR EN 60051-7:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 7: Prescripţii particulare pentru aparatele cu funcţii multipleSR EN 60065:2001Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitateSR EN 60204-1:2000Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generaleSR EN 60269-1:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60320-1+A1:1999Conectoare pentru uz casnic şi de uz general similar. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60335-1:1999Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60335-2-2+A1+A2:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curatare cu aspirare de apaSR EN 60335-2-3+A1+A2:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcatSR EN 60335-2-14+A11+A1+A2:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aparate de bucatarieSR EN 60335-2-26:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ceasuriSR EN 60335-2-29+A11:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru încărcătoare de baterieSR EN 60335-2-35:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru incalzitoare de apa instantaneeSR EN 60335-2-54+A11:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aparatele de curatat suprafeţe utilizând lichideSR EN 60335-2-65:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aerSR EN 60335-2-80:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ventilatoareSR EN 60432-1:1997Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ventilatoareSR EN 60529:1995Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)SR EN 60598-2-2+A1:1998Corpuri de iluminat. Partea 2. Condiţii speciale. Secţiunea 2: Corpuri de iluminat incastrateSR EN 60598-2-3:1995Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 3: Corpuri de iluminat publicSR EN 60598-2-6+A1:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 6: Corpuri de iluminat cu transformator sau convertizor incorporat pentru lampi electrice cu incandescentaSR EN 60598-2-17+A2:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema şi foto (de interior şi de exterior)SR EN 60598-2-22:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţăSR EN 60618+A2:2000Divizoare inductive de tensiuneSR EN 60695-1-1:1999Încercări privind riscurile la foc. Partea 1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Secţiunea 1: Ghid generalSR EN 60695-2-1/0:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 0: Metode de încercare cu fir incandescent. GeneralitatiSR EN 60695-2-1/1:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 1: Încercare cu fir incandescent pe produse finite şi ghidSR EN 60695-2-1/2:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 2: Încercare de inflamabilitate cu fir incandescent pe materialeSR EN 60695-2-1/3:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 3: Încercare de aprindere cu fir incandescent pe materialeSR EN 60695-2-2+A1:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 2: Încercarea cu arzator-acSR EN 60695-2-4/0:1993Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/Fila 0: Metode de încercare la flacara tip difuzie şi tip preamestecSR EN 60695-2-4/1:1994Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/fila 1: Flacara de încercare tip preamestec cu putere nominală de 1 kW şi ghidSR EN 60719:1998Calculul valorilor minime şi maxime ale dimensiunilor exterioare medii ale cablurilor cu conductoare circulare de cupru de tensiune nominală până la 450/750 V inclusivSR EN 60742:1998Transformatoare de separare a circuitelor şi transformatoare de securitate. PrescripţiiSR EN 60811-1-2:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de imbatranire termicaSR EN 60811-1-3:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 3: Metode de determinare a densitatii. Încercări de absorbţie de apa. Încercare de contractieSR EN 60811-1-4:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 4: Încercări la temperatura joasaSR EN 60811-3-1:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenta la fisurareSR EN 60811-3-1:1995/A1:1998Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenta la fisurareSR EN 60811-3-2:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masa. Încercare de stabilitate termicaSR EN 60811-4-1:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena şi polipropilena. Secţiunea 1: Rezistenta la fisurare datorită solicitărilor mediului înconjurător. Încercarea de infasurare după imbatranire termica în aer. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din PESR EN 60825-1+A11:1999Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescripţii şi ghid de utilizareSR EN 60831-2:1997Condensatoare sunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de imbatranire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugereSR EN 60898+A1:1995Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60922:2000Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi pentru lampi cu descărcare (cu excepţia lampilor fluorescente tubulare). Prescripţii generale şi prescripţii de securitateSR EN 60926:1998Aparate auxiliare pentru lampi. Dispozitive de amorsare (altele decât starterele cu licarire). Prescripţii generale şi prescripţii de securitate SR EN 60928:1998Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lampi fluorescente tubulare. Prescripţii generale şi prescripţii de securitateSR EN 60931-2:1998Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de imbatranire şi încercare de distrugereSR EN 60947-1:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: Reguli generaleSR EN 60947-4-1:1994Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare şi demaroare de motoare. Secţiunea 1: Contactoare şi demaroare electromecaniceSR EN 60947-6-1:1993Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţii multiple. Secţiunea 1: Echipamente de comutatie de transfer automatSR EN 60947-6-2:1996Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţiuni multiple. Secţiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutatie, de comanda, de protecţie (ACP)SR EN 60947-7-1:1993Aparataj de joasa tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Secţiunea 1: Blocuri de jonctiune pentru conductoare din cupruSR EN 60950+A1:1995Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60950+A1:1995/A2:1996Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60950+A1:1995/A3:1997Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60968+A1:1997Lampi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitateSR EN 61058-1+A1:1998Intreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61071-1:1998Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 1: GeneralitatiSR EN 61071-2:1998Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 2: Prescripţii pentru încercarea de deconectare a sigurantelor fuzibile, încercarea de distrugere, încercarea de autoregenerare şi încercarea de andurantaSR EN 61131-2+A11:1999Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelorSR EN 61195:1997Lampi fluorescente cu doua socluri. Prescripţii de securitateSR EN 61199:1997Lampi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de securitateSR EN 61230:1997Lucrări sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuitSR EN 61310-1:1999Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi actionare. Partea 1: Specificaţii pentru semnale vizuale, auditive şi tactileSR EN 61310-2:2000Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Specificaţii pentru marcareSR EN 61558-1+A1:2000Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi analoage. Partea 1: Prescripţii generale şi încercăriB. Standarde naţionale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizateSR CEI 60034-6:1994Maşini electrice rotative. Partea 6: Moduri de răcire (Cod IC)SR CEI 60034-16-1:1994Maşini electrice rotative. Partea 16: Sisteme de excitatie pentru maşini sincrone. Capitolul 1: DefiniţiiSR CEI 60477:1993Rezistoare de laborator de curent continuuSTAS CEI 60598-2-9:1992Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografica şi cinematografica (neprofesionale)SR CEI 60804+A1+A2:1995Sonometre integratoare-mediatoareSR CEI 60811-1-1:1995Metode de încercări comune pentru materiale de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 1: Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice──────────────