HOTĂRÂRE nr. 536 din 7 iunie 2001privind transmiterea unui adapost de protecţie civilă din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Calarasi, judeţul Calarasi, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judeţul Calarasi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea adapostului de protecţie civilă situat în municipiul Calarasi, judeţul Calarasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Calarasi, judeţul Calarasi, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judeţul Calarasi.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,George Maior,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistru de interne,Ioan Rus  +  Anexa
     
    DATELE DE IDENTIFICARE  a adăpostului de protecţie civilă care se transmite din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi
             
    Locul unde este situat adăpostul de protecţie civilă care se transmitePersoana juridică de la care se transmite adăpostul de protecţie civilăPersoana juridică la care se transmite adăpostul de protecţie civilăCaracteristicile tehnice ale adăpostului de protecţie civilă
    Municipiul Călăraşi, Str. Cornişei bl. B3, judeţul CălăraşiMinisterul Apărării NaţionaleConsiliul Local al Municipiului CălăraşiAdăpost de protecţie civilă - subsol
    -suprafaţa construită = 53,67 m2
    -suprafaţa terenului, cotă indiviză adăpost = 13,05 m2
  -------