ORDIN nr. 352 din 7 mai 2001pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 iunie 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite,în temeiul art. 7 şi al art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de stat  +  AnexăNORMA 07/05/2001